Migrationsrelaterad ohälsa - Flyktingmedicinsk mottagning

Två personer som kollar ut över havet i en solnedgång.
Fotograf: Sofia Österberg

Vad ska man tänka på vad gäller hälsan hos personer som har migrerat? Föreläsare kommer att berätta mer om vem som har rätt till och syfte med en hälsoundersökning samt hur den genomförs.

Migrationens påverkan på den fysiska och psykiska hälsan från läkarperspektiv och kuratorsperspektiv inom primärvården. Vad innebär migrationsrelaterad stress? Hur underlättar vi att hitta rätt inom vården? Den 31 maj kommer Flyktingmedicinsk mottagning att hålla en föreläsning om migrationsrelaterad ohälsa som en del av Helhetslyftets kompetensutveckling. Föreläsare från flyktingmedicinsk mottagning är Eva Theunis, specialist i allmänmedicin, Johan Falkehed, sjuksköterska, och Monica Sigurdson, kurator.