Kommande: Föreläsning om föräldrastöd

Onsdag den 3 maj, kl 13-16 är det en föreläsning om föräldrastöd för all personal i projektet.

Jeanette Olsson, Forskare vid Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst, kommer att föreläsa om föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar och Eva Eckerbrant, projektledare Föreningen Tidigt föräldraskap, kommer att föreläsa kring temat - Tillitsskapande möten med utrikes födda föräldrar med hjälp av brobyggare och interkulturellt förhållningssätt.