Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svenska för vårdpersonal

En operationssal

Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltning har ett språkteam som består av sju lärare i svenska som andraspråk. Språkteamets uppdrag är att undervisa utländska läkare, sjuksköterskor, tandläkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i både allmän svenska och sjukvårdssvenska.

Skicka in intresseanmälan

Erbjudande om språkstöd för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal

Språkteamet erbjuder språkstöd för utländsk personal – skräddarsytt och schemalagt

Skräddarsytt språkstöd

Undervisningen sker enskilt eller i liten grupp.

Så går det till:

 1. Kartläggning av språkliga utvecklingsområden/behov
 2. Bedömning samt förslag på undervisningsprogram utifrån behov
 3. Genomförande av undervisningsprogram, anpassning till deltagarens utveckling
 4. Efter avslutad kurs sammanställs en rapport som skickas till uppdragsgivaren med beskrivning samt resultat av undervisningen.

Exempel på språkstödsinsats:

Kollegor och patienter upplever problem med den dagliga kommunikationen med en läkare. Språkteamets lärare träffar läkaren och gör en bedömning: ”Hörförståelse, läsförståelse och skriftlig förmåga är mycket bra. Läkaren har dock avvikelser i uttalet som hindrar kommunikationen”. Språkteamet genomför 20 lektioner med fokus på att förbättra uttalet. Läraren och läkaren jobbar tillsammans med praktiska övningar i vardagssvenska och journaldiktering

Schemalagda kurser

Undervisningen sker i form av en schemalagd kurs med fasta tider i små grupper med tre till sex deltagare.

Innehåll och mål för undervisningen är specificerat och anpassat på förhand. Olika yrkesgrupper kan med fördel blandas i dessa kurser.

Exempel på kurser:

 • Skriftlig kommunikation
  • Patientdokumentation
  • Grammatik
 • Muntlig kommunikation
  • Uttal - förbättra och nyansera arbetsspråket
  • Patientkommunikation
  • Vardagssvenska - förbättra och bredda språket
 • Andra typer av kurser
  • Kurs i kultur, historia och socialt liv i Sverige
  • Kompletterande kurs för PLUS-deltagare
  • Intensiva språkkurser med fokus på nivåprogression
  • Skräddarsydda kursupplägg med ett språktest som avslutande moment

Olika platser för språkstödet

 • Campus Nya Varvet i Göteborg
 • Folkhögskolans lokaler i bl.a. Trollhättan, Fristad, Vara, Vänersborg
 • Via Skype – beroende på kursens innehåll kan detta kombineras med klassrumsbaserad undervisning
 • Deltagarens arbetsplats 

Kostnad:

Kostnad per deltagare:
950 kr per lektion (1 lektion = 60 minuter) Vid flera deltagare blir priset lägre.

Skicka in intresseanmälan

Om språkteamet:

Språkteamet undervisar i språk, kommunikation och kultur för VGR-anställda på PLUS (Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård) och blivande VGR-medarbetare på PLUS Intro (Utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion) samt på särskilda kurser och stödprogram.

Tillsammans har lärarna lång och bred erfarenhet av intensiva språkkurser för utländsk personal samt kompletterande och specialinriktade kurser på olika svårighetsnivåer.

 

Søren Haahr Vad

Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Ansvarig för Språkteamet

Senast uppdaterad: 2020-05-25 14:53