Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt & Uppdragskurser

Svenska för Vårdpersonal

Västra Götalandsregionens Folkhögskoleförvaltning har ett språkteam som består av sju lärare i svenska som andraspråk. Språkteamets uppdrag är att undervisa utländska läkare, sjuksköterskor, tandläkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i både allmän svenska och sjukvårdssvenska.

ViA - Västra Götalandsregionens introduktionsprogram för unga arbetslösa

Västra Götalandsregionens introduktionjobb riktar sig till dig som är ung och har varit arbetssökande i minst 3 månader.

Syftet är att ge unga arbetssökande möjlighet till ett yrekseintroduktionsjobb under ett helt år inom någon av alla de olika verksamheterna i Västra Götalandsregionen. Genom detta vill vi ge arbetslivserfarenheter som ökar möjligheterna att komma in på den reguljära arbetsmarknaden och på sikt skall detta leda till att minska arbetslösheten hos de unga i Västra Götaland.

Projekt VIA:s hemsida

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Regionutveckling/Skapa-pressmeddelanden/Regionutvecklingnamnden-8-maj/

PLUS Intro - Utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor

VGR Folkhögskolor, Koncernstab HR i Västra Götalandsregionen samt Arbetsförmedlingen driver ett tvåårigt arbetsmarknadspolitiskt projekt som riktar sig till nyanlända läkare och sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU. Syftet är att erbjuda undervisning i svenska språket med sjukvårdsinriktning i ett så tidigt skede som möjligt för att förkorta deltagarnas process mot svensk legitimation.

Projekt "Svenska för tandvårdspersonal" för nyanländ tandvårdspersonal

VGR Folkhögskolor och Koncernstab HR i Västra Götalandsregionen driver ett projekt som riktar sig till nyanländ tandvårdpersonal utbildning från länder utanför EU. Syftet är att erbjuda undervisning i svenska språket med  i ett så tidigt skede som möjligt för att förkorta deltagarnas process mot ett arbete inom tandvården.


Senast uppdaterad: 2018-01-02 09:42