ViA – Västra Götalandsregionens introduktion i arbetslivet

Program ViA innebär en betald anställning under minst ett år på någon av Västra Götalandsregionens arbetsplatser.

Ett års anställning inom Västra Götalandsregionen

Programmet innebär att du får minst ett års anställning på någon av alla våra arbetsplatser. Där ingår du i ett arbetslag med kollegor och har en handledare. Du kan även få möjlighet till att utveckla din kompetens genom studier under en viss del av arbetstiden.

Vi som är ViA-samordnare stöttar dig under hela anställningen.

Vem riktar sig ViA till?

ViA riktar sig till dig som:

  • Bor i Västra Götaland
  • Är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • Har rätt till någon form av lönestöd

Kontakt

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av ViA!

Linda Harju

Samordnare

Telefonnummer

Kafiyo Sheikh

Samordnare

Telefonnummer

Om ViA

ViA startade 2014 med målsättningen att bidra till minskad arbetslöshet och ökad delaktighet i samhället. Vi fungerar som en samordnar- och stödfunktion till förvaltningar och bolag inom VGR i arbetet med framtida kompetensförsörjning, inkludering och mångfald.

Programmet drivs av VGR Folkhögskolor i samarbete med Koncernstab HR, på uppdrag av Koncernstab Regional Utveckling.