Vårt uppdrag

Folkhögskolornas uppdrag

Staten ger statsbidrag till folkhögskolornas verksamhet genom folkbildningsrådet. Folkhögskolorna och dess huvudmän bestämmer själva hur de ska leva upp till statens syften. De fyra syften är:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Läs gärna mer om detta på Folkbildningsrådets hemsida:
https://www.folkbildningsradet.se/folkhogskola/

Som huvudman ger Västra Götalandsregionen genom Regionfullmäktige mål till styrelsen för folkhögskolorna att arbeta för. Målen finns att läsa i budgeten för VGR och i strategidokumenten kulturstrategin och regional utvecklingsstrategi.

Kontakt

Utöver målen från Regionfullmäktige får Styrelsen för folkhögskolorna uppdrag ifrån Miljö- och regionutvecklingsnämnden (MRU). Du kan läsa mer om MRU och dess ansvarsområde via länken nedan

https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser/mru/