Digitala resurser

Som deltagare på någon av våra skolor så får du tillgång till de digitala redskap vi använder. Nedan finner du länkarna till inloggningsidorna för dessa.

Schoolsoft

Detta är vår plattform där du hittar kursinformation, schema m.m. Inloggningsuppgifterna får du när du börjat på skolan.
http://sms.schoolsoft.se/fhsk

Office 365

Under hela din utbildningstid får du tillgång till Office 365. Det innebär att du kan installera alla Officeprogram på fem enheter. Toppenbra om man har extradatorer eller någon läsplatta som man också behöver använda i sina studier. Inloggningsuppgifterna får du när du börjat på skolan.
http://portal.office.com