Studeranderätt

Folkhögskolornas frihet

Skollagen gäller inte för folkhögskolorna och det finns ingen myndighet som är satt att kontrollera folkhögskolorna. Det är varje folkhögskolas styrelse som bestämmer vad som ska gälla för just den skolan. Därför är det också extra viktigt att vi som skola talar om för dig som vill söka till oss eller som går hos oss vad som gäller på vår skola.

Rättigheter och skyldigheter

Om du känner dig missnöjd med din studiesituation eller känner dig felaktigt behandlad ska du i första hand ta upp detta med klassrådet eller din lärare/mentor. Tycker du inte att det blir bättre ska du gå till din studierektor. Därefter kan du gå vidare till rektorn. Skulle du fortfarande inte tycka att situationen är löst kan du kontakta förvaltningschefen och sedan styrelsen genom dess ordförande. Som en sista möjlighet för att få rätt kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Du kan däremot inte vända dig till FSR för att överklaga studieomdömen eller behörighetsgivande.

Du har inte bara rättigheter, du har skyldigheter också. För att skolan ska vara en bra studie- och arbetsmiljö har skolan möjligheten att ta till disciplinära åtgärder. Vi kan varna, avstänga eller avskilja en deltagare från undervisningen.

Allt detta regleras i vår Studeranderätt som du kan ladda ner nedan.

Studeranderätt

Obs! Från 22 januari 2024 har vi en uppdaterad Studeranderätt på alla VGR folkhögskolor. Du hittar det på nedanstående länk.

Studeranderätt på Västra Götalandsregionens folkhögskolor.

Läs mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) och hur du tar kontakt med dem.