Ung-labbet

Projektet Ung-labbet har som mål att arbeta fram nya metoder för att personer i åldrarna 16-29 år ska hitta jobb eller återuppta sina studier.

Om projektet

Många unga personer blir av olika anledningar exkluderade från jobb eller studier. Det här vill Ung-labbet ändra på! Mölndals stad har anställt ett antal unga samhällsutvecklare som själva berörs av frågan – en central aspekt för att kunna hitta arbetssätt som fungerar på riktigt. 

Samarbetspartners

Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen driver projektet tillsammans med Mölndals stad samt civilsamhällesorganisationerna Hassela Solidaritet och Youth 2030 Movement.

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden.

 

maeu2.png