Hur arbetar vi med kulturuppdraget?

Folkhögskoleförvaltningen arbetar med kulturuppdrag på en mängd olika sätt. Sättet vi arbetar på skiljer sig mellan skolorna på grund av de geografiska förutsättningar. Det är stor skillnad mellan att ha verksamhet på landsbygden mot att ha den i en storstad. Detta gör att skolorna har utvecklat olika sätt att aktivt bidra till kulturlivet och ge våra deltagare och medborgarna upplevelsen av kultur.

Vi arbetar med att båda aktivt bidra till utövandet av kultur genom våra långkurser, kortkurser och diverse arangemang. Vi arbatar samtidigt med att ge upplevelser till våra deltagare genom att åka på t.ex. teater, utställningar m.m. och till regionens medborgare genom att vara nav för kulturarrangemang. Både sådana vi själva arrangerar och i samarbete med lokala kulturföreningar och arrangörer.

Här är en sammanfattning av hur olika folkhögskolor inom Västra Götalandsregionen bidrar till kulturuppdraget för perioden 2021-2023:

Billströmska folkhögskolan

 • Erbjuder kulturkurser inom konst och musik, exempelvis målerikurser och musikensemble.
 • Fungerar som en central mötesplats för kulturella evenemang, såsom konstutställningar och musikkvällar för hela lokalsamhället (Tjörn).
 • Samarbetar med lokala konstnärsgrupper och musikföreningar för att främja kulturellt deltagande.

Dalslands folkhögskola

 • Erbjuder kulturkurser inom olika områden, inklusive teaterworkshops och litteraturkurser.
 • Skapar mötesplatser för kulturaktiviteter genom teaterföreställningar och författaraftnar.
 • Samarbetar med Dalslands kulturförening och biblioteket för att främja kulturella evenemang.

Fristad folkhögskola

 • Genomför estetiska kurser för deltagare, såsom keramikkurser och musikproduktion.
 • Arrangerar evenemang som "Jul på folkhögskolan" med traditionella julfirande och kreativa aktiviteter.
 • Planerar ut- och ombyggnad av lokaler för att bättre stödja estetiska ändamål och samarbeten med kulturaktörer.

Grebbestads folkhögskola

 • Erbjuder kulturkurser inom olika områden, inklusive dansworkshops och teaterkurser.
 • Fungerar som mötesplats för kulturella aktiviteter genom konstutställningar och poesikvällar.
 • Samarbetar med Grebbestads konstförening och teatergrupper för att främja kulturellt deltagande.

Göteborgs folkhögskola

 • Erbjuder kulturkurser inom olika områden, såsom filmproduktion och fotografi.
 • Skapar mötesplatser för kulturella evenemang genom filmvisningar och fotoutställningar.
 • Samarbetar med Göteborgs konstmuseum och filmfestivaler för att främja kulturella aktiviteter.

Vara folkhögskola

 • Erbjuder kulturkurser inom olika områden, inklusive radio, dans och teater.
 • Fungerar som mötesplats för kulturella aktiviteter genom dansföreställningar och teateruppsättningar.
 • Samarbetar med Vara konstförening och teatergrupper för att främja kulturellt deltagande.

Vill ni fördjupa i er i detta kan ni läsa Rapporten om kulturuppdraget som ni ser nedan.

Rapport Kulturuppdraget 2021- 2023

Rapporten från Västra Götalandsregionen Folkhögskoleförvaltningen om kulturuppdraget från Kulturnämnden för perioden 2021-2023 innehåller information om hur medel används för att främja kulturstrategins måluppfyllelse. Den redovisar aktiviteter och kurser som genomförts på olika folkhögskolor, såsom kulturevenemang, teaterbesök, kulturkurser inom konst och musik, samt samverkan med olika kulturaktörer och nätverk.

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/File/Details/3624186.PDF?fileName=Rapport%20kulturuppdrag%202021-2023&fileSize=180837