NEETs for NEETs

Några personer som sitter på en mur och vinglar med benen. Vi ser bara skorna.

Slutkonferensen av NEETs for NEETs i Borås hösten 2023

Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen koordinerar projektet NEETs for NEETs – Co-creating social sustainability. Projektet är finansierat av Erasmus+ och drivs tillsammans med partners från Norge, Sverige, Tyskland och Belgien.

NEETs är den engelska beteckningen för unga vuxna som varken arbetar eller studerar, på svenska ofta sammanfattat ”UVAS”. Målet med projektet är att förebygga en exkludering av unga vuxna från studielivet och/eller arbetsmarknaden, och på den vägen få målgruppen att istället närma sig arbete och/eller fullföljda studier. Därutöver ämnar projektet höja folkhögskollärarnas kompetens när det kommer till att formulera problem och utmaningar tillsammans med dem som berörs, i det här fallet unga vuxna. Projektet fokuserar på att inkludera den här målgruppen och ge dem en tongivande röst i frågor som berör dem mest.

ReACT-modellen har en central roll i projektet. Denna modell togs fram av flyktingar som bodde på Sveriges största asylmottagning Restad Gård (i Vänersborg) under år 2014. När väntetiden på asylmottagningen drog ut på tiden tog flyktingarna själva initiativ till att dela med sig av sina kunskaper och färdigheter till andra flyktingar på boendet – så att de kunde skapa en mer meningsfull väntetid och bygga upp något för framtiden. De skapade stödgrupper, och döpte tillslut sin nystartade verksamhet till just ”Support Group Network” (SGN). Efter två år blev SGN en ideell organisation, och har sedan dess varit pålitliga partners i åtskilliga projekt som verkar för social hållbarhet i Västra Götaland, men också på internationell nivå.

Genom SGNs insatser vill de bland annat påminna om att flyktingar i stora drag består av en grupp starka individer som överlevt krig, varit motståndskraftiga nog att påverka ​​sin egen situation, och därutöver organisera aktiviteter och stödja andra människors idéer och initiativ. SGNs ReACT-modell stöddes sedermera av Rädda Barnen, i och med deras gemensamma insats ”The ReACT Project”. Nu sprider sig modellen till andra delar av Europa, bland annat i Stuttgart – där staden har anammat modellen och gjort den till en inneboende del av deras ordinarie verksamhet.

Kort sagt kan man säga att modellen fokuserar på frivilliga individer samt organisationer som vill hjälpa flyktingar att göra förbättra sina livschanser utifrån flyktingarnas behov och önskemål, inte utifrån antaganden om deras behov och önskemål. Således är dialogen med flyktingarna av central betydelse.

Idén är nu att NEETs for NEETs ska få ReACT-modellen att bli användbar för målgruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Ett nyckelelement inom NEETs for NEETs är alltså att deltagarna (dvs NEETs själva) ska bidra med sina erfarenheter för att utveckla ReACT-modellen – så att den passar en kontext som innefattar unga vuxnas chanser att hitta sin väg in på arbetsmarknaden och/eller fullföljda studier. Ett annat mål är dessutom att skapa förutsättningar för NEETs själva att utbilda våra anställda på regionens folkhögskolor, för att öka våra medarbetares kompetens när det kommer till att arbeta med NEETs.

Syftet med projektet i korthet:

 • Att sprida användningen av ReACT-modellen, och utveckla den till att bli ett verktyg för att stödja unga vuxna utan anknytning till arbetsliv eller träningsförmåga att organisera sina egna liv och samarbeta med andra för att bli bättre integrerade på arbetsmarknaden och/eller i studielivet.
 • Ge anställda och NEETs utbildning i ReACT för att i sin tur genomföra lokala utbildningar av nyanställda såväl som NEETs.
 • Samla erfarenhet genom publiceringen av digitala kompendier – som sedermera kan användas för spridning och fortbildning efter avslutat projekt.

Genom detta projekt vill Folkhögskoleförvaltningen Västra Götaland stärka deltagarnas delaktighet, både formellt och informellt. Vi vill därutöver öka vår kompetens rörande hur vi kan involvera deltagarna i vår ständiga utveckling av våra folkhögskolor, främst kopplat till vårt arbete med att skapa förutsättningar för att stärka unga vuxnas motivation och självkänsla genom att samla in och värdesätta deras kompetens och upplevelser. Projektet fokuserar på yngre deltagare utan varken arbete eller studier, men i takt med att fler blir kompetensutvecklade i ReACT-modellen är målet att även andra deltagargrupper ska vara med – i vårt fall först och främst folkhögskolepersonal.

 

 

Kontakt

Har du frågor om NEETs for NEETs? Kontakta gärna vår projektkoordinator Jonas Abrahamsson:

jonas.a.abrahamsson@vgregion.se

Partners

 • Support Group Network
 • Borås Stad
 • City of Stuttgart
 • Save the children organisation (Sweden)
 • Volkshochschulverband Baden-Württemberg
 • Oslo Adult Education Rosenhof
 • NAV Bjerke
 • EARLALL