Bygga kompetens

Förvaltningen arbetar aktivt med att bygga kompetens på flera sätt för att främja lärande och utveckling hos både medarbetare och deltagare.

Här är några sätt på vilka förvaltningen arbetar med att bygga kompetens:

Utbildningsprogram och kurser: Skolorna och projekten erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram och kurser inom olika områden för att bygga kompetens hos deltagare. Genom att erbjuda kurser inom bland annat yrkesutbildning, allmänna kurser och studiemotiverande folkhögskolekurser, möjliggör förvaltningen för deltagare att utveckla sina kunskaper och färdigheter inom olika områden. Genom att skapa en stimulerande och inkluderande lärandemiljö främjar förvaltningen kompetensutveckling och personlig tillväxt hos deltagarna. 

Fortbildning för medarbetare: Förvaltningen erbjuder fortbildning och utvecklingsmöjligheter för medarbetare för att stödja deras kompetensutveckling och yrkesmässiga tillväxt. Genom att investera i fortbildning och kompetensutveckling för medarbetare, säkerställer förvaltningen att deras personal är välutbildad och kvalificerad för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Genom att erbjuda möjligheter till fortbildning och vidareutbildning främjar förvaltningen en kultur av kontinuerligt lärande och professionell utveckling bland sin personal. 

Projektsamarbeten och partnerskap: Förvaltningen deltar i projekt och partnerskap för att bygga kompetens och främja samverkan inom olika områden. Genom att samarbeta med andra organisationer, företag och utbildningsinstitutioner skapar förvaltningen möjligheter för kunskapsutbyte, erfarenhetsdelning och gemensam kompetensutveckling. Genom att delta i projekt och partnerskap som syftar till att stärka kompetensen inom olika områden, bidrar förvaltningen till en ökad kunskapsbas och nätverkande för både medarbetare och deltagare. 

Validering Väst: Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens kompetensförsörjningsarbete och främjar validering av kompetenser inom branscher, vuxenutbildning, Yrkeshögskola, universitet och högskola. Genom att stödja valideringsprocessen bidrar Validering Väst till ökad tillgänglighet och inkludering inom utbildning och arbetsmarknad, främjande av kompetensutveckling och matchning av arbetskraftens behov. 

Validering Väst

Validering Väst är en del av Västra Götalandsregionens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Detta innebär att vi som stödstruktur ska vara en resurs i alla sammanhang där validering kan vara en pusselbit. Validering Västs bidrag till den Regionala utvecklingsstrategin 2021–2030 (RUS 2030) är främst kopplat till de långsiktiga prioriteringarna Bygga kompetens och Öka inkluderingen.