Äg din framtid

Vi-projektet arbetade under augusti 2020-maj 2022 med att skapa goda förutsättningar för att unga vuxna skulle kunna styra sin framtid. VGR Folkhögskoleförvaltningen var projektägare och Europeiska socialfonden medfinansierade projektet.

Logotyper Vi och ESF

Om Vi

Här kan du läsa mer om Vi-projektet.

Övrigt material

En samlingsplats för studentuppsatsser, foldrar om Vi-projektet och mycket annat.

Nyhetsbrev

Vi-projektets nyhetsbrev kom ut vanligtvis ut en gång i månaden under projektets operativa fas.

Kontakt

Kontaktuppgifter till några av Vi-projektets medarbetare.