Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om Vi

Vi och ESF-logotyper

Vi, ett projekt som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av ESF, startar i augusti 2020. Projektets mål är att unga vuxna som varken arbetar eller studerar, ska äga sin egen framtid, förbättra sin hälsa och närma sig jobb eller studier.

En växande andel av Västra Götalands unga vuxna står utanför arbete och studier. De kallas ofta ”hemmasittare” eller UVAS – unga vuxna utan varken arbete eller studier. Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna har ett stort ansvar för att dessa individer ska bli ägare av sin egen framtid; få ökad hälsa och egenmakt och närma sig jobb eller studier.

Från augusti 2020 leder VGR genom Folkhögskoleförvaltningen det ESF-finansierade projektet ”Vi” med mål att nå 1000 unga som är eller riskerar att bli UVAS. Budget för projektet är nästan 100 mnkr under två år. Samverkanspartners i projektet är kommunalförbunden i Fyrbodal och Sjuhärad, Rädda Barnen, fyra folkhögskolor, vuxenutbildningen i Borås, Trollhättan och Vänersborg samt 19 kommuner.

Många vägar till jobb och utbildning

Projektet erbjuder en palett av vägar till jobb och utbildningsmöjligheter. Den psykiska ohälsan är utbredd bland målgruppen och en viktig del i projektet är att fler ska få kännedom om vården. Utgångspunkten för Vi-projektet är att unga ska ha egenmakt över sin livssituation och vara delaktiga i att forma ett inkluderande samhälle.

Vilka kurser finns i Vi-projektet? Hur söker jag till dem?

Genom att trycka på knappen får du mer information om Vi-projektets kurser och jobbspår. Information kring ansökan ser du när du går in på de enskilda kurserna.

Läs mer om Vi-projektets kurser och jobbspår

För förstärkt samverkan

Målet är även etablera en hållbar förstärkt samverkan mellan kommunalförbund, utbildningsanordnare och andra projektpartners över tid. Genom ett medskapande arbetssätt vill vi skapa grunden för en förståelse av hur samhället förändras och även lära oss mer om orsakerna till att så många unga exkluderas från arbetsmarknaden. Vi-projektet ska söka en samsyn kring en främjande bemötandekultur för att möta unga personer med respekt i ögonhöjd, ett jämlikt möte där individen är subjekt i sin egen utveckling och inte objekt för projektinsatsen.

Projektet knyter an till "Fullföljda studier" och andra framgångsrika satsningar som drivs av Västra Götalandsregionen och kommunerna.

Senast uppdaterad: 2020-08-10 14:40