Material från konferenser och kompetensutveckling

Film Samverkan Ulricehamns kommun – Framtidskonferens 17/5 2022

Mitt liv – mitt val – Framtidskonferens 17/5 2022

Kontaktuppgifter Max Halldén – Framtidskonferens 17/5 2022

För information/bokning av föreläsning med Max Halldén kontakta:
070-741 41 07 eller maxmokatz@protonmail.com

Program Framtidskonferens 17/5 2022

Plats: Göteborg, Lidholmen Konferenscenter, lokal Pascal

Moderator: Jennie Bloom-Rudhe, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)

08.15 Registrering. Kaffe och fralla.

09.00 Välkomna till Vi-projektets Framtidskonferens!

 • Moderator Jennie Bloom-Rudhe, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)

09.15 ”Här är Vi nu!”

 • Therese Ydrén, projektledare Vi, Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen
 • Tomas Rydsmo, Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen
 • Sevtap Gurdal, följeforskare, Högskolan Väst           

09.25 Resultat från Vi-projektet

 • Therese Ydrén, projektledare Vi

09.35 Film med deltagare från Mitt liv -mitt val

09.45        ”Möten i ögonhöjd”

 • Sevtap Gurdal, följeforskare, Högskolan Väst

09.55 Resultat från Vi-projektet

 • Therese Ydrén, projektledare Vi
 • Film Samverkan i Ulricehamn

10.10 ”Facilitatorer och samverkan”

 • Sevtap Gurdal, följeforskare, Högskolan Väst

10.20 Att organisera verksamheten i kommunen utifrån ungas behov 

Ellen Tjörnebro, deltagare NIKE ungdom i Uddevalla kommun

10.30 ”Hur kom Vi hit?” Unga samhällsutvecklares tankar och erfarenheter

 • Max Halldén, Ung samhällsutvecklare, Boråsregionen
 • Faissal Alchaar, Ung samhällsutvecklare, Rädda Barnen

10.45        Illustrationer och smoothie

11.15        Utblick och spaning för framtida arbete för inkludering av unga utan arbete eller studier

 • Katarina Falk, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF)

11.30 Verktyg och samsyn inom den medskapande processen i Vi

 • Annica Kihlstrand, biträdande projektledare Vi
 • Elisabeth Hansson, delprojektledare Fyrbodals kommunalförbund
 • Petra Hagberg, Arbetsmarknadskonsulent/ KAA-handläggare, Tanums kommun
 • Jonas Abrahamsson, samordnare Vi-projektet
 • Hinda Talal, Rädda Barnen

12.00        Forumteater med Unga samhällsutvecklare

 • Introduktion: Daniel Diaz, Rädda Barnen
 • Faissal Alchaar, Ung samhällsutvecklare, Rädda Barnen
 • Abduhlrahman Almarastani, deltagare Vänersborg
 • Jonas Abrahamsson, samordnare Vi-projektet

12.25 Introduktion till Open reflections

 • Maria Andersson Willner, delprojektledare Boråsregionen

12.30        Lunch L´s Resto             

13.30*      Open reflections (lösningsfokuserat erfarenhetsutbyte)

14.25        Kaffe och kaka

14.55        ”Nu ska Vi vidare” (panelsamtal)

 • Åza Rydén, Regionchef Svenska ESF-rådet Västsverige
 • Helena Lundberg Nilsson, Regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen
 • Anders Ahlström, Förvaltningschef Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen
 • Helene Nordling, Teamchef Välfärd och Kompetens, Boråsregionen
 • Johan Ceder, Rektor Vuxenutbildningen, Kunskapsförbundet Väst

15.25 ”Nu säger Vi hejdå!”

13.30-14.25 Open reflections (lösningsfokuserat erfarenhetsutbyte)

Stationer i lokalerna Kelvin och Tesla (i direkt anslutning till huvudlokalen Pascal)

Övergångar KAA, efter 20 år

 • Petra Viita och Mauricio Olavarria, Uddevalla kommun
 • Elina Leskinen och Anna Pettersson, Svenljunga kommun

Frågeställning: Hur kan vi arbeta för att få tag på ungdomar efter att de fyllt 20 år/försvunnit från KAA-listan? Hur skulle det vara om man kunde förlänga det kommunala aktivitetsansvaret upp till 24 år?

Mentorskap ur pedagogens perspektiv  

 • Annica Gustavsson och Anna-Sofia Främling, KFV Yrkespaket SYS 

Frågeställning: Hur hitta balansen i bemötande och lärande med unga i utsatthet? 

Anpassningar/Hålla i utveckling

 • Billströmska folkhögskolan VGR

Coachning för individ och grupp  

 • Ann-Charlotte Svensson, Färgelanda kommun 
 • Karin Lennartsson Walli och Catarina Karlsson, Marks kommun 

Frågeställning: Lärdomar, framgångar och utmaningar med gruppverksamhet och individuell coachning

Samverkan folkhögskola – kommun

 • Suz Kvick Larsson och Angelica Vehmas, Dalslands folkhögskola VGR
 • Alexandra Willner och Jenny Adamsson, Vänersborgs kommun

Frågeställning: Fördelar och nackdelar med samverkan

Utvecklingsarbete genom lokal samverkan –  reflektionsgrupp

 • Jennie Berggren och Martin Brandhill, Ulricehamns kommun
 • Petra Hagberg, Tanums kommun

Individanpassning och mentorskap

 • Patrik Eriksson, Borås Vuxenutbildning
 • Linda Viktorsson Ciabatti, Kunskapsförbundet Väst Samh. Utb.

Frågeställning: Hur skapar vi förutsättningarna för att deltagarna ska få möjlighet att lyckas? Hur skapar vi utrymmet för det medmänskliga stödet?

Främjande närvarokultur på individ-, grupp- och organisationsnivå

 • Elenor Olsson och Hans Åkerlundh, Dals-Eds kommun

Frågeställning: Hur kan vi i den vardag som gör ständiga brandkårsutryckningar, utvecklas på grupp-och organisationsnivå? Pandemin – skapade och hinder och möjligheter – hur skall vi hantera det framåt?

Ungas delaktighet; är vi redo att tänka nytt och inkludera på riktigt

 • Madelene Häggström och Junior Faarah Bollebygds kommun
 • Mikael Szanto, Max Halldén och Paulina Kierznikiewicz, Boråsregionen

Frågeställning: Hur skapar vi förutsättningar för att anställa unga samhällsutvecklare? Hur kan vi inkludera unga vuxna i beslut som rör dem?

MSP 19/1 2022

Material från Genuskompassen

Viktigt om användning av material från Genuskompassen:  Använd gärna Genuskompassen, men nämn LEDA20 i samband med användningen.

Presentation jämställdhet och inkludering – Genuskompassen

Genuskompassen med transsymbolen i färg

Genuskompassen med transsymbolen i gråskala

Föreläsningstips: AI som utmanar patriarket

Illustrationer Mattias Kvick

Viktigt om användning av Mattias Kvicks illustrationer: Illustrationerna får endast visas i ett sammanhang där en tydlig koppling till Vi-projektet framgår. De får inte användas i andra presentationer eller som lösa bilder i något annat sammanhang. Mattias Kvick måste namnges som illustratör. Bilderna är tecknade under den åttonde delen av den medskapande processen, Vi-projektets kompetensutveckling. (Vid användandet av material från Vi-projektet är det viktigt att ange att det är ett ESF-finansierat projekt och att ha med Europeiska socialfondens logotyp.

Illustration normbevarande doppresenter

Illustration genusarbete

Illustration intersektionalitetens börda

MSP 27/10 2021

MSP 7 27/10 handlade om rasism och minoritetsstress. Powerpoint-presentationerna från föreläsningarna kommer inte att läggas upp i efterhand, men nedan finns länkar till de två två case som diskuterades samt länkar till mer läsning.

MSP 7 case

MSP 7 case 2

Länkar till mer läsning:

Rapportlansering: Hur kan vi skydda barn från rasism i skolan? - Rädda Barnen

Friendsrapporten 2021: Etnicitet är den vanligaste orsaken till trakasserier i skolan visar årets Friendsrapport

Rapport: Unga utrikes födda kvinnors etablering i arbetslivet | MUCF

Bemötandetips - minoritetsstress - RFSL : RFSL

Filmen Vägen framåt – halvtidskonferens 25/8 2021

En kortversion av filmen Vägen framåt, där tre tidigare Vi-deltagare berättar om sina erfarenheter. Filmen visades på Vi-projektets halvtidskonferens 25 augusti 2021.

Samtalsrum Coronaeffekter på individanpassad utbildning – halvtidskonferens 25/8 2021

Ett samtalsrum om coronaeffekter på individanpassad utbildning från Vi-projektets halvtidskonferens 25 augusti 2021.

Samtalsrum Närvarofrämjande arbete inom skola och utbildning – halvtidskonferens 25/8 2021

Samtalsrum från Vi-projektets halvtidskonferens 25 augusti 2021 om närvarofrämjande arbete inom skola och utbildning.

Samtalsrum Psykisk ohälsa – ökad samverkan och salutogena insatser, SIP – halvtidskonferens 25/8 2021

Ett samtalsrum på temat Psykisk ohälsa – ökad samverkan och salutogena insatser, SIP. Samtalet ägde rum på Vi-projektets halvtidskonferens 25 augusti 2021.

Samtalsrum Att anpassa gruppupplägget efter deltagarna – halvtidskonferens 25/8 2021

Ett samtalsrum om att anpassa gruppupplägget efter deltagarna från Vi-projektets halvtidskonferens 25 augusti 2021.

Samtalsrum Hur når kommunen personer i åldrarna 20–24 år? – halvtidskonferens 25/8 2021

Ett samtalsrum på temat Hur når kommunen personer i åldrarna 20–24 år?. Samtalet ägde rum på Vi-projektets halvtidskonferens 25 augusti 2021.

Samtalsrum Ökad samverkan inom kommunen – halvtidskonferens 25/8 2021

Ett samtalsrum på temat Ökad samverkan inom kommunen. Samtalet ägde rum under Vi-projektets framtidskonferens 25 augusti 2022.

MSP 3 mars 2021

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Presentation Attention

Länk till hemsida - Riksförbundet Attention

Mind

Mind arbetar för ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver, och där ingen tar sitt liv.

Presentation Mind

Minds webbplats

 

Inspelning och material från Vi-projektets kickoff.

Tack till alla som deltog på vår kickoff! Här kommer en film från hela Zoomeventet. Vi har klipp bort pauser m.m. Ni kan också hoppa direkt till några av dagens programpunkter.

Titta från början av filmen

Hoppa direkt till Therese Ydréns presentation av projektet.

Ladda ner presentationen som Therese Ydrén visade. (pdf)

Hoppa direkt till Hans Abrahamssons presentation "Vår tids stora samhällsomdaning".

Ladda ner Hans Abrahamssons presentation. (pdf)