Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Material för Vi-personal

Här finns dokument som du som arbetar inom Vi-projektet kan ha nytta av.

Material till deltagare i Vi-projektet

ESF:s och SCB:s information om deltagarregister

ESF:s information om GDPR

Närvarorapport för deltagare

Inskrivningsblankett Vi-projektet

Samtyckesblankett fotografering Vi-projektet

Material till kommunikatörer på samarbetsorganisationer

 Länk till kort beskrivning av Vi-projektet

Logotyppaket för Vi-projektet och ESF (anpassat för skärm)

Logotyppaket för Vi-projektet och ESF (anpassat för tryck)

Information om synliggörande av ESF

Folder om Vi-projektet med plats för lokal information

Information om tidrapportering för personal

Från och med februari månad 2021 rapporterar personal inom Vi-projektet sin tid digitalt i Aktivitetsportalen. Se manualen ”Aktivitetsportalen_personal Vi-projektet” för hur du loggar in och registrerar.

Behörigföreträdare/chef godkänner sin personals tid i Personalportalen. Se manualen ”Personalportalen_chefer Vi-projektet” för hur du som chef granskar och godkänner personals tidrapporter.

Om du har frågor om hur den digitala tidrapporteringen sker maila till viprojektet@vgregion.se

Rutiner, manualer och årsplan

Titel

Projektplaner

Titel
Senast uppdaterad: 2021-06-04 11:42