Tillgänglighetsredogörelse

Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen står bakom dessa här webbplatser som ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur webbplasterna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Dessa webbplatser innefattas av denna tillgänglighetsredogörelse.

Billströmska folkhögskolan, billströmska.fhsk.se
Dalslands folkhögskola, dals.fhsk.se
Fristads folkhögskola, fristads.fhsk.se
Grebbestads folkhögskola, grebbestads.fhsk.se
Göteborgs folkhögskola, gbg.fhsk.se
Vara folkhögskola. vara.fhsk.se
VGR folkhögskolor.se. vgrfolkhogskolor.se
Validering Väst

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Delar av dessa webbplatser är inte helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från någon av nämnda webbplatser oven som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Det gör du genom att skicka e-post till folkhogskolekansliet@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Hur vi testat webbplatsen 

Löpande kontroller av tillgängligheten på nämnda webbplaster görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester. 

Folkhögskoleförvaltningen - Brister gällande texter, bilder, filmer och dokument

 • Det finns bilder som saknar alternativtext.
 • Det finns text, komponenter och grafik som har för låg kontrast.
 • Det saknas textning på en del filmer.
 • Det saknas syntolkning på filmer.
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
 • Det finns text som är felformaterad vilket gör den svår att läsa med hjälpmedel. Till exempel fel rubriknivåer.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.

Delar med kodningsbrister som försvårar navigering med hjälpmedel

 • Det finns delar som saknar ledtexter och etiketter vilket försvårar för användare med hjälpmedel.
 • Det finns delar som inte har ett tydligt tangentbordsfokus. Detta gör det svårare att se vad som är markerat.
 • I en del formulär markeras inte fel ifyllda fält vilket försvårar för användare med skärmläsare.
 • Det finns kodproblem som försvårar användandet av hjälpmedel på delar av vår webbplats till exempel i formulär.
 • Det finns inmatningsfält där syftet med fältet inte är tydligt för hjälpmedel.
 • Innehåll som poppar upp kan vara svårt att uppfatta med hjälpmedel.
 • Det finns funktioner där klick inte går att ångra.