Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Helhetslyftet

Sidan är under uppbyggnad.

 
Insatser startar den 1 januari 2023.
 
Kontaktuppgifter:
Therese Ydrén, projektansvarig therese.ydren@vgregion.se
Roger Andersson, vice projektansvarig roger.j.jandersson@vgregion.se
Charlotte Day, projektekonom eva.day@vgregion.se
Victoria Heimerson, verksamhetskontroller victoria.heimersson@vgregion.se

Helhetslyftet är ett treårigt projekt vars huvudsyfte är att utveckla kunskap och kompetens för en långsiktig samverkan kring projektets primära målgrupp, tredjelandsmedborgare*. Målet för projektet är en ökad samverkan kring integrationsarbetet.

Som nyanländ till Sverige från tredjeland* står individen ofta långt från arbetsmarknaden och behöver extra stöd i sin språkinlärning. Språk och arbete behöver gå hand i hand.

I projektet Helhetslyftet finns extra språkstöd, jobbspår och kombinationsutbildningar där samverkan mellan språkinlärning och yrkesutbildning är nyckeln. Insatser kring hälsopromotion och stöd till föräldrar i nytt land är också viktiga delar för att öka förutsättningarna för arbetet och känslan av delaktighet.

Personalen i Helhetslyftet kommer att få kompetensutveckling löpande under projektet där stort fokus kommer att ligga på frågor kring bemötande, medskapande och EU:s horisontella principer; jämlikhet, jämställdhet och ickediskriminering.

Projektet är treårigt och sträcker sig till sommaren 2025, finansieras av EU:s Asyl, migrations- och integrationsfond och drivs av Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen tillsammans med 30 partners med verksamhet i 17 kommuner i Västra Götaland och Halland. I partnerskapet ingår region, kommuner inklusive vuxenutbildningar, folkhögskolor, studieförbund och frivilligorganisationer.

Varje insats i Helhetslyftet ska leda till en högre grad av självbestämmande för den enskilde personens utveckling mot ökade språkkunskaper och vägen mot studier eller arbete. Genom Helhetslyftet ska den enskilde personen ges ökad kontroll över sin väg mot större delaktighet i samhället.

Totalt ska 2400 tredjelandsmedborgare nås i projektets insatser. Rekrytering av deltagare sker lokalt hos varje partner.

Helhetslyftets andra målgrupp är de medverkande organisationerna och dess medarbetare. Ett syfte är att att samordna parallellt pågående insatser för att ge den enskilde personen en snabbare och effektivare väg till studier eller arbete.

Projektägare

Västra Götalandsregionen, Folkhögskoleförvaltningen

Budget

Total budget 119,6 mnkr
AMIF 90% finansiering: 107,7 mnkr
Finansieringen avser kostnader för personal anställd av projektpartners samt OH.

Tidsperiod

1 september 2022 – 31 augusti 2025

Projektpartners

Projektägare Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen samverkar med 12 kommuner, 11 folkhögskolor (fhsk) och 6 övriga aktörer.

Kommuner: Borås, Falköping, Härryda, Lerum, Lidköping, Mölndal, Partille, Skövde, Strömstad, Vårgårda samt Kungsbacka kommun i Region Halland.

Folkhögskolor: Angered folkhögskola, Billströmska folkhögskolan, Borås folkhögskola, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola, Hjo folkhögskola, Kvinnofolkhögskolan, Mångkulturella folkhögskola, Nordiska folkhögskolan och Vara folkhögskola.

Övriga aktörer: Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborgs kommun), Restad gård utbildning AB, Röda Korset Vänersborg, Sensus studieförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Support Group Network.

Insatser

Alla insatser genomförs inom ramen för fyra verksamhetsområden – Nästa steg, Förberedande jobbspår, Kombinationsutbildningar samt Gemensam kompetensutveckling. Projektet är utformat så att olika verksamhetsformer som folkhögskola, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheter i alla verksamhetsområdena möts i syfte att öppna för dialog mellan parter samt att stärka ett befintligt samarbete.

Bakgrund och utmaningar

Hög arbetslöshet bland tredjelandsmedborgare beror bland annat på att tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet inte fullt ut matchar den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som befintliga utbildningsinsatser inte alltid passar målgruppen.

Utbildningssatsningar som tidigare gjorts har varit alltför kortsiktiga och ofta har det saknats ett övergripande ansvar för en långsiktig samverkan för insatserna.

Mer om mål och förväntade effekter

  • Att utveckla och förbättra kapacitet och samverkansdialog mellan integrationsansvariga aktörer i olika samhällssektorer. Målet är en effektivare integrationsprocess som är flexibel och som bättre kan möta behoven både hos den enskilde deltagaren och på arbetsmarknaden.
  • Att öka delaktigheten hos målgruppen i förbättrade utbildningsinsatser med tydliga mål, samt ge kompetensstöd till medarbetare som möter deltagare.
  • Att arbetsgivare ser målgruppen som en resurs och att de blir en naturlig del i kompetensförsörjningen.
  • Att sänka arbetslösheten och att bidra till en ökad känsla av integration bland tredjelandsmedborgare.

*För Migrationsverkets definition av tredjelandsmedborgare, se vad+är+tredjelandsmedborgare.pdf (migrationsverket.se)

 

Senast uppdaterad: 2022-11-28 14:30