Kompetensutveckling för personal

Helhetslyftet ger dig som medarbetare fantastiska möjligheter till kompetensutveckling som stöd i mötet med tredjelandsmedborgare.

Kompetensutvecklingen är indelad i tematiska områden som innehåller både fristående digitala föreläsningar och fysiska workshopsträffar som bygger på dina och kollegors erfarenheter. Genom träffarna får du möjlighet till kollegialt utbyte med medarbetare från andra verksamheter.

Till vem vänder sig kompetensutvecklingen?

Till dig som är anställd inom Helhetslyftet men också till dig som är kollega till en medarbetare involverad i Helhetslyftet och som i din yrkesroll träffar projektets målgrupp, det vill säga, tredjelandsmedborgare.

Vi har delat upp träffarna i områden.Beroende på var du verkar geografiskt så sker utbildningstillfällena på olika platser och dagar.

Våra samverkansgrupper inom projektet

Vänersborgsgruppen:

Röda Korset, Restad Gård AB, Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola och projektkansli.

Göteborgsgruppen:

Fem samverkande kommuner med jobbspår samt Angereds folkhögskola, Mångkulturella folkhögskolan, Nordiska folkhögskolan och Göteborgs folkhögskola.

Medfinansieras av Europeiska unionen