Kontaktuppgifter till projektkansli

Therese Ydrén

Projektledare

Telefonnummer

Roger Andersson

Biträdande projektledare

Telefonnummer

Mobil: 073-26 27 326

Mattias Kvick

Administrativ koordinator

Telefonnummer

Mobil: 070-0825120

Melchy Alvarez Nietula

Administrativ koordinator

Telefonnummer

Charlotte Day

Projektekonom

Telefonnummer

Johan Wijk

Koordinator kompetensutveckling

Telefonnummer

Victoria Heimersson

Verksamhetscontroller

Telefonnummer

Sofia Vingård

Samordnare för insatserna föräldrastöd och hälsolitteracitet

Telefonnummer

Mobil: 070-082 47 51

Erik Weststrand

Kommunikatör

Telefonnummer