Insatser och kurser

Samtliga insatser i Helhetslyftet riktar sig till personer som inte har medborgarskap i Sverige eller annat EU-land.

Kommuner

Kungsbacka kommun

Kungsbacka kommuns aktiviteter inom Helhetslyftet har som syfte att förbereda inför arbete och studier. Fokus i aktiviteterna är att få kännedom och insikt om svensk arbetsmarknad, olika yrkesområden och studievägar. Fokus är bristyrken. Parallellt planeras att inkludera insatser genom projektpartners.

https://kungsbacka.se/omsorg-och-hjalp/nyanlanda-och-integration/helhetslyftet

Partille kommun

Partille kommuns ”batteri av aktiviteter” inom Helhetslyftet har som syfte att förbereda inför jobbspårinsats. Fokus i aktiviteterna är att få kännedom och insikt om svensk arbetsmarknad, svenska språket, olika yrkesområden och studievägar. Fokus är information om bristyrken, utbildningsvägar samt parallellt samarbete med externa samverkanspartners som erbjuder förberedande insatser.

Övriga länkar:
https://www.partille.se/stod--omsorg/invandring--integration/helhetslyftet/

Lerums kommun

Orienteringskursen kommer att bedrivas på lätt svenska tillsammans med språkstödjare på arabiska, dari, somaliska, tigrinja samt persiska. Deltagarna kommer bland annat få grundläggande information om arbetlivet och olika vägar till arbete med praktiska inslag såsom studiebesök och praktik så småningom. Mycket fokus kommer ligga på kommunikativa delar. För Lerum är det viktigt med deltagarnas delaktighet vilket innebär att vi tillsammans med deltagarna kommer forma orienteringskursen och dess innehåll.

Övriga länkar: 
https://lerum.se/utbildning-och-barnomsorg/lerums-vuxenutbildning/helhetslyftet

Härryda kommun

I Härryda kommuns förberedande jobbspår ingår språk- och orienteringskurs med teman inom arbetsmarknad i Sverige, bristyrken men även inom samhällsinformation och hälsa. Språkutveckling är en central del i kursen där fokus ligger på det talade språket. Även vägledningssamtal, studiebesök, yrkesorientering och praktik är integrerat i kursen. Målet är att främja arbete, egenmakt, hälsa och integration och att deltagarna genom projektet ska närma sig arbetsmarknaden.

Kurs: Förberedande jobbspår

Övriga länkar: https://www.harryda.se/arbete/stodforattkommaiarbete/arbetsmarknadsenheten/helhetslyftet.4.250d597318529f1c4b015647.html

Mölndals stad

Information kommer inom kort.

Övriga länkar: https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/integration/projekt-inom-integration.html

Borås, Vårgårda, Bollebygd och samverkanspartnern Herrljunga

Kursen: Hälsoskola för arbete

Hälsoskola för arbete syftar till att ge kunskap om hälso- och friskfaktorer samt det svenska sjukvårdssystemet. Hälsa kopplas till arbetsliv och påvisar hur hälsofrågor kan  påverka möjligheter att orka ett helt arbetsliv.

Målet med kursen är att deltagarna upplever:

  • ökad kunskap om egenvård
  • ökad förståelse för koppling mellan hälsa och arbete/studier
  • ökad kunskap om svenska sjukvårdssystemet
  • ökad kunskap om hur levnadsvanor påverkar hälsan
  • ökad kunskap om jämställdhet

Skaraborgs kommunalförbund

Skövde, Tibro, Falköping, Lidköping, Trollhättan, Vänersborg och Strömstad.

Övriga länkar:
https://www.skaraborg.se/pagaende-projekt/pagaende-projekt/helhetslyftet/

Lidköpings kommun

Arbetsmarknad och vuxenutbildning anordnar orienteringskurs med yrkessvenska inriktning vård och omsorg.

Kurser:
Kombinationsutbilding inom Äldreomsorgslyftet

Strömstad

Strömstads vuxenutbildnings insatser inom Helhetslyftet sker inom området Kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är vuxenutbildningar där svenska för invandrare/svenska som andraspråk kombineras med yrkesutbildning på gymnasial nivå. Fokus för insatserna är metodutveckling, kommunövergripande samverkan och kompetensutveckling.

Kurser:
https://www.stromstad.se/barnochutbildning/vuxenutbildning.4.b5400fe1453b28b6b71aa37.html

Övriga länkar: 
https://www.stromstad.se/barnochutbildning/vuxenutbildning/projektsatsningarochsamarbeten/helhetslyftet.4.1bb05329184b916b1cc782f.html

Folkhögskolor

Dalslands folkhögskola

Jobbspår Vård Trollhättan

Kursen bedrivs i samverkan med Trollhättans Stad. Kursen startar med studier i svenska med tydlig koppling mot vård. Teori varvas med praktik i kommunens verksamhet. Teorin består av delkurser från yrkeskursen Vård- och Omsorg (YVO) som motsvarar Skolverkets och Vård- och Omsorgscolleges nationella yrkespaket för arbete som undersköterska.

Kursstart våren 2023: 9 januari

Förberedande jobbspår Vänersborg

Kursen bedrivs i samverkan med Vänersborgs kommun. Kursens språkutbildning tar avstamp i metodiken från kursen Du och Ditt liv och varvas med praktik i kommunens regi. Målet med kursen är att få prova på yrkeslivet i en anpassad miljö, förbättra språkkunskaper och att öka möjligheterna till egenförsörjning.

Kursstart våren 2023: 9 januari

Länk: Dalslands folkhögskola - Dalslands folkhögskola

Billströmska folkhögskolan

Studier i svenska och samhällsorienterande ämnen varvas med praktik i skolans växthus där deltagarna får grundläggande kunskaper om odling och trädgårdsskötsel. De får också möjlighet att prova på till exempel honungsberedning och att göra sylt och marmelad. Syftet med kursen är att stärka deltagarnas språkkunskaper i svenska och ge grundläggande yrkeskunskaper inom trädgårdsskötsel och odling. Kursen är ett förberedande jobbspår.

Kurs: https://www.billstromska.fhsk.se/kurser/allman-kurs-grund--grona-naringar/

Angereds folkhögskola

Förberedande jobbspår inom trädgårdsarbete - Angered folkhögskola i samarbete med Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning på Angereds gård. Vår utbildning kombinerar studier i svenska på sfi-nivå med ett förberedande jobbspår med inriktning gröna näringar. Genom undervisning och studiebesök kombinerat med praktiskt arbete inom området öppnar vi upp möjligheter för gruppen att få rätt förutsättningar till vidare studier inom branschen. Vi visar på olika ingångar inom branschen - där finns utbildningarna och jobben. Deltagare i projektet får löpande stöd och vägledning för att hitta vägar till vidare studier och/eller arbete. I studierna i svenska finns möjlighet för deltagaren att göra sfi-prov. För deltagare som efter deltagande i kursen vill studera vidare på sfi-nivå eller på grundskolenivå finns möjlighet att fortsätta sina studier på Angered folkhögskola. Kursen bedrivs på dagtid på Angereds Gård, samt i viss omfattning i folkhögskolans lokaler på Hammarkulletorget. Kursen anpassas efter individens behov och förkunskaper. De delar av kursen som fokuserar på gröna näringar är indelad i fyra block som vardera omfattar 2-3 månader.  Antagningen till kursen är löpande.

Block 1

Mark och växt, planering, växtföljd, sådd, kultivering, växthusodling, handredskap - studiebesök

Block 2

Jordbearbetning, uppdragning plantor, växtkunskap Utplantering, handhållna maskiner, beskärning, djurhållning - studiebesök

Block 3

Skötsel av utemiljö, Växtkunskap ogräs, beskärning, frilandsodling - skörd - studiebesök

Block 4

Beskärning, efterarbete med frilandsodling - studiebesök

Teoretiska studier i kombination med praktiska studier fördelas under studietiden. Inom Helhetslyftet kan det också vara möjligt för deltagarna att göra praktik inom olika verksamheter.

Kursen genomförs tillsammans med Naturbruksförvaltningen Västra Götalandsregionen.

Kursstart våren 2023: 1 februari

Länk: Angered folkhögskola. Allmänna och konstnärliga kurser samt sfi i Hammarkullen, Hjällbo & Angered (angeredfolkhogskola.se)

Mer information om Naturbruksförvaltningen och Angereds gård

Mångkulturella folkhögskolan

I kursen stärker deltagarna sina språkkunskaper i svenska och kommer på så sätt närmare arbetsmarknaden. Vi har extraundervisning i svenska och andra ämnen för de som saknar behörighet till vidare studier. Kursen innehåller även särskilda insatser inom arbetslivsorientering.

Kursstart våren 2023: 16 januari, löpande antagning

Övriga länkar: Pågående projekt (finska.folkhögskola.se)

Göteborgs folkhögskola

I kursen Måltid och lokalvård läser deltagaren svenska och ämnen som näringslära, specialkost, hygien, servering, service, städmetoder, städmaskiner, ergonomi, arbetsmiljö och friskvård. Det ingår också praktik och de kan få möjlighet att göra Sfi-prov. Ett måltidsbiträdes arbetsuppgifter består bland annat av tillagning av frukost, servera lunch och mellanmål. Inom lokalvård består arbetsuppgifterna bland annat av att städa entréer, toaletter, golv och andra ytor.

Kursstart: Hösten 2023

Länk: Göteborgs folkhögskola - Göteborgs folkhögskola (gbg.folkhögskola.se)

Nordiska folkhögskolan

I kursen "Servicekurs" får deltagarna prova på ett antal olika serviceyrken såsom trädgårdsskötsel, måltidsservice, lokalvård och fastighetsskötsel. Yrkeskunskaper och språkträning integreras för att deltagarna på ett meningsfullt och effektivt sätt ska utveckla både sin kommunikation och förståelse för relevanta begrepp inom olika yrken. Deltagarnas intressen och erfarenhet styr innehållet i kursen med syftet att stärka motivation och känslan av meningsfullhet. Deltagarna ska också utveckla förmågan att ta till sig, förstå och använda hälsoinformation på ett sätt som främjar och bibehåller god hälsa. I kursen ingår också samhällsinformation samt föräldrastöd.

Löpande antagning, start varje kvartal

Kurs:
https://nordiska.fhsk.se/allmanna-linjer/kurser/servicekurs/

Hjo folkhögskola

Heltidskursen genomförs i Ryd i Skövde och kombinerar språkutveckling med flertalet områden som alla syftar till ökad kunskap om det svenska samhället, arbetsmarknaden samt att öka IT-kompetensen för deltagararna. Genom undervisning, studiebesök och praktik öppnas områden upp och skapar möjligheter att nå arbetsmarknaden eller vidare studier.

Kursstart våren 2023: 30 januari, löpande antagning

Länk: Helhetslyftet Ryd – Hjo folkhögskola (folkhogskolan.com)

Borås folkhögskola

På kursen Du och ditt liv får deltagarna lära sig mer om hur de själva kan påverka sitt liv utifrån sina egna förutsättningar. Målet är att de ska kunna gå vidare i studier eller arbete. Vi arbetar med språkträning i vardagsnära situationer och inkluderar rollspel i undervisningen. Ämnen i kursen är samhällsorientering, språkträning och ordkunskap, träning i digitala hjälpmedel, skapande, friskvård och hälsa. Genom samtal och studiebesök lär vi oss om samhällets funktioner och vårt eget ansvar utifrån mänskliga rättigheter i ett demokratiskt samhälle.

Kursstart våren 2023: 23 januari

Kurs: https://www.borasfhsk.se/uppdragsutbildning-helhetslyftet

Fristad folkhögskola

På kursen Du och Ditt liv får deltagarna använda det svenska språket på många olika sätt. Det kan vara genom att samtala, att läsa, att skriva och att lyssna. De får träna din svenska genom att lösa olika uppgifter på stan, ha pedagogiska promenader, handla och laga mat tillsammans, med mera. Kursens syfte är att öka dina möjligheter att själv kunna påverka sitt liv. Målet med kursen är att deltagarna ska kunna gå vidare till fortsatta studier eller arbete. Hälsoskola ingår i kursen och genomförs i samverkan med Vårgårda kommun under V 8 - 21. Hälsoskolan genomförs i Vårgårda under pedagogledd tid.

Kursstart våren 2023: 30 januari

Övriga länkar: Fristads folkhögskola - Fristads folkhögskola

Övriga

Support Group Network

SGN kommer under projektperioden att genomföra utbildningar riktade till de som arbetar med tredjelandsmedborgare. Utbildningarna kommer att bestå av workshops, dialogövningar, fallstudier från verkligheten, rollspel och grupparbete. Målet med vår utbildningsmodell är att ge varje deltagare verktyg och metoder som ger ett förstärkt stöd i arbetet med tredjelandsmedborgare.

Länk: Supportgruppnätverk | Hem (supportgroup.se)

Röda korset

Steg A: Innebär för deltagarna insikter och kunskaper inom olika ämnesområden

T.ex: Allemansrätten, vad symboliserar svensk demokrati?, grundläggande internetutbildning, Föräldrars roll i skolarbete, Infomentorsprogrammet, Vad händer om jag blir sjuk?. Hälsofrågor, löner och skatter, konsumentfrågor, svenska samhället, kultur och traditioner. Studiebesök genomförs hos olika samhällsinstitutioner.

Steg U: Bedömning genomförs av CV och betyg, Hjälpa till med översättningsadministration, hjälp med att värdera diplomer och betyg.

Grundläggande utbildningsinsatser t.ex: Vad krävs för att bli anställd?, hur fungerar svensk arbetsmarknad för tredjelandsmedborgare. Ackvirering av praktik och arbetsplatser.

All verksamhet genomförs på svenska språket med hjälp av auktoriserad tolk.

Övriga länkar:
https://www.rodakorset.se/ort/vastra-gotaland/vanersborgs-kommun/nyheter/helhetslyftet2/

Sensus studieförbund

Sensus kommer att utbilda ”utbildare” i föräldrastöd med målsättningen att nå så många TLM som möjligt

Kurser:
Basutbildning för kulturtolkar och brobyggare
Kursledarutbildning Förälder i nytt land

VGR Naturbruksförvaltningen Angereds Gård

Se Angereds folkhögskola 

Restads Gård Utbildning

Restad Gård Utbildning AB har etablerad språkskola på asylmottagningen. Denna innehåller även samhällsorientering och datorkunskap.Den pedagogiska modellen som används kallas suggestopedi – en interaktiv snabbinlärningsmodell med goda resultat.

Kurs: Språkutbildning, asylsökande Restad Gård