Språkintegrerat och interkulturellt arbetssätt

Kompetensutveckling på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg den 30 januari 2024.

Vi går igenom hur vi i våra insatser kan arbeta med de horisontella principerna språk integrerat och interkulturellt. Genom erfarenhetsutbyte och tillämpning i workshopform utvecklar vi metoder som utgår ifrån konkreta exempel, som kan användas direkt i insatserna med deltagarna.

Arrangör: Kvinnofolkhögskolan
Kontakt och anmälan: Eva Warberg, eva.warberg@kvinnofolkhogskolan.se