Föreläsning i ämnet hälsolitteracitet

Den 4 april höll Josefin Wångdahl, biträdande lektor på Karolinska institutet och Stockholms universitet, en uppskattad föreläsning i ämnet hälsolitteracitet för medarbetare inom Helhetslyftet. Hälsolitteracitet handlar om förmågan att få tag på, förstå, värdera och använda information för att bibehålla och främja hälsa.