Föreläsning om Strategier i mötet med arbetsmarknaden

Lär dig mer om olika typer av BIP-indikatorer och strategier som förbereder Helhetslyftets målgrupp för arbetsmarknaden.

Vi utgår från specifika BIP-indikatorer och introducerar olika strategier som projektets primära målgrupp kan behöva i mötet med arbetsmarknaden.

Detta förankras i forskning som lyfter hinder för arbetsmarkandsetablering såsom förändringar av maktbalans i familjekonstellationer och fördomsfullt bemötande i kontakt med myndigheter och andra samhällsaktörer.

Arrangör: Kvinnofolkhögskolan

Kontakt: Eva Warberg, eva.warberg@kvinnofolkhogskolan.se

Länk till mötet hittar du i ditt bekräftelsemail.