Föreläsning om Hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet är ett begrepp om förmågan att förstå och använda hälsoinformation på ett sätt som främjar god hälsa. Välkommen på Teamsföreläsning den 20/2 klockan 13.00 - 15.00

Hälsolitteracitet är ett begrepp som beskriver förmågan att förstå och använda hälsoinformation på ett sätt som främjar god hälsa. Hälsolitteraciteten ökar när människor ges möjlighet att diskutera hälsofrågor på ett sätt som stärker förmågan att fatta välgrundade beslut. 

Kompetensutvecklingen ger ökad förståelse för de utmaningar som tredjelandsmedborgare med låg hälsolitteracitet har och hur vi som medarbetare kan arbeta med begreppet i våra verksamheter. 

Inom ramen för Helhetslyftet erbjuder vi under våren en rad föreläsningar och workshops inom ramen för kompetensutveckling.   

Temat på föreläsningarna är bemötande, medskapande och EU:s horisontella principer; jämlikhet, jämställdhet och ickediskriminering.