Föreläsning om MOD - Mångfald och dialog

Vågar du utmana dina egna normer och fördomar? Nu har du möjlighet att vara med på den uppskattade föreläsningen ännu en gång.

MOD - Mångfald och dialog, vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck. MOD är ett koncept där syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan.

Sensus erbjuder digitala prova-på-träffar där du som individ, grupp eller arbetslag får möjlighet att utvecklas och utmanas för att vi tillsammans ska kunna skapa det samhälle vi vill leva i. 

Välkomna att delta under våren 2024

Julia Carlbäcker är verksamhetsutvecklare och processledare på Sensus studieförbund med fokus på inkludering, tillgänglighet och rättighetsfrågor.

Arrangör: Sensus

Kontakt: Isabelle Strand, isabelle.strand@sensus.se

Länk till mötet hittar du i ditt bekräftelsemail.