Kompetensutveckling för personal

Nu har vi skickat ut vår utbildningsbroschyr till alla partner! Naturligtvis finns dom här på hemsidan också.

Kompetensutvecklingen är indelad i tematiska områden som innehåller både fristående digitala föreläsningar och fysiska workshopsträffar som bygger på dina och kollegors erfarenheter. Genom träffarna får du möjlighet till kollegialt utbyte med medarbetare från andra verksamheter. Under hösten ges du möjlighet att delta i en workshopsserie inom “Olika och jämlika” genomförd av Kvinnofolkhögskolan.

Inom “Hälsolitteracitet” och “Barnets rätt” erbjuds föreläsningar där du och dina kollegor kan delta digitalt och inspireras av och samtala kring bland annat minoritetsstress och barnkonventionen.

Läs mer om detta under Kompetensutveckling för personal