Föreläsning om Minoritetsstress

Att som del av en minoritetsgrupp vara utsatt, eller behöva vara på sin vakt och beredd på att bli utsatt eller ifrågasatt, leder för många till en psykosocial stress. Det är den stressen som av forskare kallas minoritetsstress.

I samhället finns starka normer och värderingar kring etnicitet, kön, sexuell läggning, religiös tillhörighet, ålder och funktion som gör att vissa grupper av personer osynliggörs och exkluderas men också utsätts för diskriminering, hat, trakasserier och våld. Under föreläsningen får vi veta mer om hur även vardagliga, mer eller mindre subtila negativa händelser kan bidra till minoritetsstress.

Under föreläsningen lyfts även hur yrkesverksamma ka arbeta med ett normkritiskt förhållningssätt för att minska risken för att bidra till minoritetsstress.

Arrangör: Rädda barnen

Kontakt: Hinda Talal, hinda.talal@rb.se

Arrangör: Sensus