Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samtal kring Arbetsförmedlingen, folkhögskolan och vuxenpsykiatrin under KAA-möte

10 november hölls ett gemensamt möte för KAA-nätverken i Fyrbodal och Sjuhärad. Tre representanter från olika verksamheter var inbjudna för att dela med sig av sina erfarenheter. Här följer ett axplock av saker som lyftes fram.

Ann Kattilakoski: – Arbetsförmedlingen står inför förändringar och effektiviseringar

Först ut var Ann Kattilakoski, verksamhetssamordnare på Arbetsförmedlingen i Fyrbodal, som inledde med att tala om de förändringar som myndigheten står inför.

Även om Arbetsförmedlingen har ett fortsatt myndighetsansvar för verksamheten som helhet, så kommer fristående aktörer få ett större ansvar för att genomföra arbetsmarknadspolitiska insatser. Detta leder också till att det blir extra viktigt med en fungerande samverkan, vilket kommer att ligga inom Arbetsförmedlingens arbetsområden.

De som är inskrivna på Arbetsförmedlingen kommer inte att ha en personlig handläggare på samma sätt som tidigare, utan mycket information kommer att kunna hämtas av den arbetssökande själv på ”Mina sidor”. Vidare finns även ett nummer att ringa kring samverkansärenden.

När det kommer till Vi-projektets målgrupp så har myndigheten ett uppdrag som gäller arbetet med ungdomar, med ett ökat fokus på tidiga insatser och ett fördjupat stöd. Med ”tidigt” menas insatser innan individen varit arbetslös i nittio dagar och erbjuds att delta i Jobbgarantin.

Besök Arbetsförmedlingens webbplats

Suz Kvick Larsson: – Att studera på folkhögskola är inte ”chill”

Näst på tur att presentera stod Suz Kvick Larsson, koordinator på Dalslands folkhögskola. Suz talade om ett antal olika saker, men ett av fokusområdena var folkhögskolans uppdrag kring demokrati, mångfald, kultur och att minska utbildningsklyftor.

Suz lyfte även fram vikten att inte presentera folkhögskolan som ett utbildningsalternativ som man kan slappa sig igenom. Även om folkhögskolan är flexibel och anpassas efter individen, så kräver den mycket arbete och engagemang. Man har ett annat studiesätt än en del andra utbildningsformer. Ett stort fokus ligger på att lära sig tillsammans i grupp och att delta aktivt.

Suz berättade även att en SCB-undersökning från 2020 visade att sex av tio deltagare på allmän kurs gick vidare till att studera på högskola eller universitet.

Besök Dalslands folkhögskolas hemsida

Anna-Karin Johansson: – Vårdcentralen är oftast första valet

Anna-Karin Johansson, Verksamhetscontroller Vuxenpsykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus, berättade om att vårdcentralerna har en stor del av ansvaret kring behandling av lindrigare psykisk ohälsa och att det ofta är ett bra första steg att vända sig dit. Flera av de som skriver en egenremiss till Vuxenpsykiatrin blir hänvisade till vårdcentralen. Det finns även flera vårdcentraler som har extra resurser för att stötta personer under 18 år med psykisk ohälsa.

Vidare nämnde Anna-Karin att det just nu pågår ett arbete för att hitta olika sätt att effektivisera psykiatrin. Bland annat ser man på om behandling i grupp kan vara ett alternativ för fler individer.

Hemsida Vuxenpsykiatrisk mottagning, Borås

Övriga programpunkter under eftermiddagen

  • Efter de inledande presentationerna skedde en ytterligare ämnesfördjupning genom ett panelsamtal på temat ”Hur kan vi tillsammans på bästa sätt stödja vår unga till studier eller arbete samt god hälsa?”.
  • KAA-nätverken i Sjuhärad och Fyrbodal hade även flera samtalsrum för att kunna fördjupa sig ytterligare i ett erfarenhetsutbyte kring kring arbetsätt.
  • David Almroth, studerande vid GU med uppdrag inom Vi-projektet kommer att intervjua KAA-handläggare som en del av sitt arbete. 
Senast uppdaterad: 2021-11-17 14:34