Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

”I en sådan här situation är medmänniskor extra viktiga”

Selene Cortes, strategisk verksamhetsutvecklare på Mind.

2020 medförde en drastisk ökning gällande antalet försök att kontakta någon av Minds stödlinjer. – Behovet av krisstöd är oerhört stort under coronapandemin, säger Selene Cortes, strategisk verksamhetsutvecklare på organisationen.

Något som sticker ut extra mycket i sammanhanget är den kraftiga ökningen av samtal till Äldrelinjen. Det stora trycket misstänks bero på att den fysiska distanseringen har lett till att många äldre blir ensamma.

Många äldre vill maxa livet, passa på att göra roliga saker och umgås med nära och kära. I dagens läge känner en del äldre att de tappat meningen med livet. Man blir också ensam med alla de orosmoment som en pandemi för med sig, säger Selene Cortes.

Attityden till att söka hjälp är en generationsfråga

Majoriteten av dem som försöker kontakta någon av Minds stödlinjer är dock unga. Istället för att ringa så använder många i den här gruppen sig av organisationens chattkanaler. Selene Cortes tror att benägenheten att söka hjälp till stor del är en generationsfråga:

Vi har alltid haft ett stort antal yngre människor som kontaktar oss. Det finns en större öppenhet bland dagens unga. Att prata om sina problem och söka hjälp är inte lika skamfyllt.

Skolsituationen komplicerad för många unga

Äldre personer löper generellt sett en betydligt större risk att bli allvarligt sjuka om de smittas av Covid-19. Det här betyder naturligtvis inte att unga är opåverkade av pandemin. Det är i nuläget omöjligt att ha en samlad bild av de konsekvenser som pandemin kommer att ge på lite längre sikt, men mycket av det som händer nu kan komma att påverka unga under lång tid framöver.

Distansundervisningen på gymnasiet gör att många unga får en komplicerad skolsituation. Skolorna har behövt ställa om på kort tid och har haft olika förutsättningar för att göra det framgångsrikt. Distansundervisningen krockar också med det sätt som många lär sig på, säger Selene Cortes.

Studerar för att kunna försörja sig

Coronavirusets framfart har också lett till en tuffare arbetsmarknad, i synnerhet för ungdomar. Selene Cortes ser ett behov av en större, nationell satsning:

Det behövs verkligen en nationell satsning där man ser hur unga kan komma in på arbetsmarknaden. Många branscher där ungdomar traditionellt sett arbetar befinner sig i kris. De konkurrerar även med högkvalificerade arbetssökande om de jobb som finns. Att ta ett sabbatsår och arbeta eller resa har blivit mycket svårare. En del unga börjar studera trots att de egentligen är studietrötta. Man pluggar lite vad som helst för att kunna försörja sig.

(Dagarna efter att intervjun genomfördes gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela 200 miljoner till kommunerna för att stärka deras möjligheter att skapa jobb för ungdomar.

Vi behöver ta hand om varandra

Selene Cortes ser det som extra viktigt att vi anammar lite av talesättet ”det krävs en hel by för att fostra ett barn” i dagens läge, att vi kollektivt behöver ta hand om varandra och vara medmänniskor.

I en sådan här situation är medmänniskor extra viktiga. Vi behöver vara en by där man ser och tar hand om varandra. Vi kan vara bättre på att vara medmänniskor.

Hur gör man då för att vara en bra medmänniska och stötta den som befinner sig i en tuff situation? Att våga ta bladet från munnen och prata om det som är svårt är oerhört centralt, enligt Selene Cortes. Och att acceptera att man inte alltid kan lösa den andras problem.

Att få prata om något och känna att någon lyssnar lättar ångest. Som medmänniskor kanske vi inte alltid kan göra något åt situationen, men vi kan finnas där. Vi kan välja att se eller inte. Sedan kan man självklart befinna sig i en egen, tuff situation där man inte orkar se den andra, säger hon.

Som individ kan det vara lätt att känna att man inte kan göra så mycket, men Selene Cortes vill vända på den bilden:

Vi måste inse att vi själva är med och skapar den kultur vi lever i. Någon annan kommer inte att lösa den åt oss. Vi kan prata om psykisk ohälsa och ta ansvar för att vara mänskliga. Då kan vi skapa en kultur där det är högt i tak kring att samtala om det som är svårt.

För dig som vill läsa mer

Stör Döden  utbildningsmaterial om psykisk ohälsa och självmord 

Suicide Zero, Mind och SPES har tillsammans med NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention, Region Stockholm och Karolinska Institutet) tagit fram ett utbildningsmaterial för dig som är högstadie- eller gymnasielärare och vill bli bättre på att prata med dina elever om psykisk ohälsa.

Stör Döden

 

Fem tips från Mind: så blir du bättre på att bemöta någon som mår dåligt:

  • Var inte rädd för att fråga personen hur den faktiskt mår. Ser du att någon i din omgivning har det tufft just nu? Öppna för samtal och visa att du finns där.
  • Kom inte med råd som “tänk positivt” eller “du måste släppa detta”. Det är lika ineffektivt som att be någon som brutit benet att sluta ha ont.
  • Lyssna – och berätta att du finns där även om personen drar sig undan. Den som mår dåligt vill inte känna sig ensam eller övergiven.
  • Hjälp till att bena ut problemen. Ställ frågor om vad som kan vara orsaken till att personen inte mår bra – utan att komma med egna antaganden.
  • Ha tålamod. Många gånger tar det tid att må bättre igen. Visa att du finns där även i perioder då livet är tufft.

Källa:

Pressmeddelande från Mind

Senast uppdaterad: 2021-03-16 17:02