Språkintegrerat och interkulturellt arbetssätt

Vi går igenom hur vi i våra insatser kan arbeta med de horisontella principerna språkintegrerat och interkulturellt.

Genom erfarenhetsutbyte och tillämpning i workshopform
utvecklar vi metoder som utgår ifrån konkreta exempel, som kan
användas direkt i insatserna med deltagarna.

Arrangör: Kvinnofolkhögskolan
Kontakt: Eva Warberg, eva.warberg@kvinnofolkhogskolan.se