Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kuratorernas tankar om bemötande – Inga-Lill Thor, Vuxenutbildningen i Borås Stad

Vad är viktigt för att kunna ha ett bra samtal med en deltagare eller elev? Hur kan man stötta den som har det tufft? Vi har talat med tre kuratorer som arbetar inom Vi-projektet om deras tankar kring bemötande. En av dem är Inga-Lill Thor, som arbetar extra mentor och kurator på Vuxenutbildningen i Borås Stad.

Frivilligheten är oerhört viktig

– Jag tycker att frivilligheten är oerhört viktig, både när det handlar om att gå på samtal och i hur mycket som eleven delar med sig av. Det är viktigt att skapa en bra relation från början.  

Ett förutsättningslöst första samtal

Det första samtalet hos Inga-Lill är alltid ett avspänt möte för att lära känna varandra och prata om de ramar som finns.

– Som elev ska man känna att det är förutsättningslöst, att man inte binder upp sig på en kontakt. Man kan gå på ett eller några provsamtal för att se om man vill fortsätta. Vi pratar även om sådant som är bra att veta för eleven: till exempel att jag har tystnadsplikt och hur möjligheterna ser ut att få tid till samtal. Eleven får också frågan om det finns något som jag kan hjälpa till med.

Fråga hur eleven vill att samtalet sker

Under det andra samtalet brukar Inga-Lill och eleven se närmare på det som hen vill ha hjälp med. Eleven får också information om olika sätt som man kan arbeta på.  

– Det är viktigt att kontakten sker på ett sätt så att eleven känner sig bekväm. Eleven ska känna delaktighet i processen. Jag brukar fråga om det är okej att jag ställer frågor och om eleven vill att jag kommer med råd när personen berättar saker. Det är bra att vara lyhörd.

Bekräfta och bjuda in till stöd

Som kurator hamnar man ibland i situationer där personer berättar om väldigt svåra erfarenheter. Några saker som Inga-Lill fokuserar på i dessa lägen är att vara lugn, lyssna och bekräfta det hon hör:

– Det är alltid viktigt att bekräfta det som sägs. Det är först när man blir bekräftad som man kan gå vidare. Att skapa en lugn miljö och atmosfär underlättar också samtalet. Man kan som kurator bjuda in till stöd, fråga om eleven vill att man tittar på det som hänt tillsammans.

Att vända det svåra till något man kan lära sig av

Att vända det som hänt till något man kan lära sig av är oerhört svårt i många sammanhang, men kan vara till hjälp i en del situationer.

– Man kan tillsammans se på kraften i det som hänt och utifrån det se hur det finns positiva vägar vidare.  

Alla är lika viktiga

Eleverna som kommer till Inga-Lill har väldigt olika erfarenheter och för henne är det viktigt att alla känner sig lika sedda:

– Jag försöker undvika att väga olika livssituationer emot varandra. Allas behov är unika och det är lika viktigt för alla att ha möjligheten att känna sig trygg i skolan.

I skolans värld ska kuratorn undanröja hinder för inlärning. Det är viktigt att ha helhetsperspektiv över elevens livssituation. Skolan är en del av ett helt sammanhang. Eleven kan ha behov av att få mer stöd i skolan och/eller stöd från andra verksamheter som finns i samhället.   

Att lösa problemen tillsammans

– Elever får den bästa hjälpen när det finns en trygg personalgrupp, som använder varandras erfarenheter och kompetens utan prestige. En person kan inte lösa allt på egen hand. Vi behöver bjuda in varandra (läs mer om Inga-Lills tankar om detta i texten ”Röster om högskolekursen Medskapande processer i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar).

Senast uppdaterad: 2021-03-16 18:13