Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

När underkänt medför risk för utvisning

Fler än tre underkända betyg kan leda till utvisning. På Yrkesutbildning vård-omsorg TUT i Borås är studieresultaten livsavgörande. Som en del av Vi-projektet genomförs extrainsatser för att så många som möjligt ska uppnå kunskapsmålen.

Upplägget på utbildningen består i att vårdkurser kombineras med studier i det svenska språket. Utbildningens deltagare har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd (TUT) för att läsa på gymnasial nivå med stöd av den nya gymnasielagen (NGL). Den elev som inte klarar kunskapskraven och saknar andra skäl till att få uppehållstillståndet förlängt kan med andra ord få ett utvisningsbeslut av Migrationsverket.

Att förhålla sig till situationen kan givetvis vara pressande för individen, men även pedagogerna upplever utmaningar. Eva-Lotta Dahlqvist, lärare, berättar:

– Det är väldigt tufft att vara lärare i den här situationen. Studieresultaten kan i förlängningen bli livsavgörande eftersom de finns med som en faktor när Migrationsverket fattar sina beslut. Detta finns hela tiden med i bakhuvudet när man undervisar.

Målet: Att alla ska uppnå kunskapsmålen

Ett flertal av eleverna har i dagsläget svårt att uppnå kunskapsmålen. Anledningarna är många. Ibland sätter kunskaperna i svenska käppar i hjulet för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet. Det kan också vara andra saker i individernas livssituation som påverkar.

– Många elever har väldigt mycket runtom sig. Det kan vara bostadssituationen, kontakten med CSN och annat som innebär svårigheter, säger Eva-Lotta.

 Som en del av Vi-projektet har den personal som arbetar med Yrkesutbildning vård-omsorg TUT upprättat en nollvision, där man sätter in extrainsatser för att ingen elev ska misslyckas med att uppnå de krav som ställs.

– När det kommer till betygssättningen så är det självklart som vanligt – vi bedömer eleverna efter deras studieresultat och har ingen påverkan kring vilka beslut Migrationsverket fattar. Vi arbetar med att förutsättningarna för att lyckas med studierna ska bli så goda som möjligt, säger Eva-Lotta.

Fler svenskalektioner och samarbete med kurator

Vad innebär då detta rent konkret? Efter att ha planerat och prioriterat tillsammans är yrkesutbildningens personal inne på den praktiska biten av genomförandet. Extra svenskalektioner för den som behöver stärka sina språkkunskaper och mindre deltagargrupper är några av åtgärderna. Andra ändringar ligger utanför själva undervisningen. Eva-Lotta berättar:

– Vi arbetar mycket tillsammans med vår kurator, så att eleverna har möjligheter att komma till rätta med annat i livet som man inte hinner med i klassrummet.

Coronaviruset försvårar undervisningen

Restriktionerna som införts som en följd av covid-19 har utgjort en svårighet under arbetet. Man har strukturerat om undervisningen. Vissa delar är på distans medan andra inslag sker i smågrupper, med mycket fysisk distansering.

– Coronaviruset har verkligen varit negativt för oss. Våra deltagare behöver verkligen vara på plats. Det är mycket lättare att lära sig ett språk och att få rätt stöttning då. Den sociala biten är också viktig, säger Eva-Lotta.

Trots de utmaningar som finns så ser Eva-Lotta en positiv utveckling:

– Många personer är på väg i rätt riktning. De tränar språket på dagtid och vi ser många exempel på att de har lättare att navigera fram genom samhället.

Vuxenutbildningen i Borås

Extrainsatser för att förbättra förutsättningarna att klara Yrkesutbildning vård-omsorg TUT är ett av två delprojekt som Vuxenutbildningen i Borås driver.

Besök Vuxenutbildningen i Borås hemsida

Senast uppdaterad: 2021-01-19 15:17