Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Olika och jämlika.

Är jämställdhet bara att räkna hur många kvinnor och män som gör vilka sysslor? Hur arbeta mer jämställt och jämlikt med de grupper ni möter? Kan t.ex. “kvinnogrupper” både stärka och konservera könsstereotypa roller?

Arrangör: Kvinnofolkhögskolan. Form: Webb och På plats
Kontakt: Eva Warberg, eva.warberg@kvinnofolkhogskolan.se

Är jämställdhet bara att räkna hur många kvinnor och män som gör vilka sysslor? Hur arbeta mer jämställt och jämlikt med de grupper ni möter? Kan t.ex. “kvinnogrupper” både stärka och konservera könsstereotypa roller?

Under hösten 2023 ger vi redskap för att kunna arbeta med jämställdhet och jämlikhet utifrån ett intersektionellt och normmedvetet sätt. På de öppna webbträffarna kommer vi att fördjupa oss i hur olika intersektioner där kön ingår påverkar exempelvis religion, hbtqi och funktionsförmåga. På de fysiska träffarna arbetar vi mer i workshopform med erfarenhetsutbyte och tillämpning av teori i fokus.

Utöver träffarna kommer vi även lägga ut Kvinnofolkhögskolans kvartsföreläsningar på Teams. De kan fungera som repetition eller om man har missat någon tidigare genomgång. Föreläsningarna kommer att innehålla begrepp som exempelvis genus, rasifiering, queerteori (hbtqi), funktion, sekularitet/religion, interkulturalitet.

Webbträffar - för alla som vill

Hur påverkas vårt arbete med jämställdhet utifrån andra maktstrukturer 1

Vi samtalar om intersektionella perspektiv på jämställdhet utifrån religion/sekularitet, kön/könsidentitet samt relaterar det till våra verksamheter.

För alla: Teams, 28 september kl. 13-15

Hur påverkas vårt arbete med jämställdhet utifrån andra maktstrukturer 2

Vi fokuserar på intersektionella perspektiv på jämställdhet utifrån etnicitet, funktionsförmåga och klass samt relaterar det till våra verksamheter.

För alla: Teams, 19 oktober kl. 13-15

Workshops på plats

Olika och jämlika Del 1

I denna workshop arbetar vi utifrån olika scenarier och case för att praktiskt tillämpa kunskaperna om intersektionalitet och normmedvetna arbetssätt.

Vänersborgsgruppen: 3 oktober
Göteborgsgruppen: 10 oktober

Olika och jämlika Del 2

Inför del 2 har ni fått i uppgift att ta med er era egna dilemman och situationer från egen verksamhet.

Vänersborgsgruppen: 14 november
Göteborgsgruppen: 21 november

 

Medfinansieras av Europeiska unionen