Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kurser och jobbspår

Två blivande undersköterskor på Dalslands folkhögskola övar på att ta blodtryck på varandra. En deltagare på Göteborgs folkhögskolas hundkurs sitter vid ett bord och matar sin hund med kaviar.

Här kan du se några av de kurser och jobbspår som våra samarbetspartners erbjuder. Klicka på respektive kurs för att läsa mer om den och se hur man ansöker. Sidan uppdateras kontinuerligt. Dubbelkolla alltid informationen mot arrangörernas egna kurshemsidor.

Allmän kurs inriktning Hälsa och café (Göteborgs folkhögskola)

Helfart, 1 år, Göteborg

Hälsa och café är en ettårig inriktning på allmän kurs på gymnasienivå. Förutom att studera svenska, samhällskunskap och naturkunskap är du i skolans café en eftermiddag i veckan för att lära dig hur det är att jobba i café.

Dessutom kommer du att ha friskvård och hälsa för att du ska få verktyg att må så bra som möjligt. Kursen är två terminer och du studerar i en mindre grupp.

För vem i Vi-projektet:

Kursen passar för unga vuxna i åldrarna 18–24 år som vill studera på gymnasienivå.

CSN:

Du kan söka CSN för att gå kursen.

Kontakt:

Besök kurssidan

Mejl: linn.malmer@vgregion.se

Allmän kurs NPF (Fristads folkhögskola)

Helfart/flexibel kurstakt, cirka 2 år, Fristad

Om kursen:

Den här kursen är anpassad för dig som har behov av en lugn studiemiljö med tydlig struktur, t.ex. om du har en diagnos inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Kursen är på gymnasienivå och leder till yrkeshögskolebehörighet. Skulle du sakna något av ämnena svenska, engelska, matematik eller samhällskunskap på grundskolenivå så kan du få möjlighet att läsa in det hos oss.

Hos oss får du jobba i din egen takt med individuellt stöd av dina lärare. 

För vem i Vi-projektet

Unga vuxna i åldrarna 18-24 år som är i behov av en lugn studiemiljö med en tydlig struktur.

Kursstart:

I mån av plats kan du starta på kursen när som helst under terminen. 

Ansökan:

Se information på skolans sida för kursen (länk under kontakt).

Kontakt:

Om du har frågor kan du gärna kontakta Muriel Julien Smedberg.

Mejl: muriel.julien.smedberg@vgregion.se

Mobil: 070-082 51 43
 

Länk till kurssida

Sammanhållen utbildning i klass (Kunskapsförbundet Väst)

Flexibel kursstart, Vänersborg

Hos Kunskapsförbundet Väst kan du läsa kurser i klass. Du kommer att ingå i en klass, med ett hemklassrum i en avgränsad och lugn studiemiljö. Lärarna har sin arbetsplats i anslutning till undervisningen, det är därför lätt för eleven att få kontakt med sin lärare vid behov. Du erbjuds mycket lärarstöd och undervisningen anpassas utefter ditt behov och förutsättningar, helt i din egen studietakt.

I utbildningen ingår det under det första året du är inskriven 400 orienteringspoäng. Fokuset ligger på olika ämnen som hälsa/livsstil, friskvård, studieteknik, digitalisering samt Studie- och Yrkesvägledning. Du kommer vid behov att kunna få extra stöd från ett elevstödteam som är kopplat till utbildningen. Du erbjuds att låna aktuell kurslitteratur. Ett stort fokus kommer ligga på att skapa en miljö som främjar din hälsa och välmående. Vi som arbetar i den sammanhållna utbildningen menar att det är grunden för att du ska kunna tillgodogöra dig undervisningen och på sikt nå betyg i ämnena du läser.   

Vi erbjuder dig möjligheten att studera följande ämnen:

 • På grundnivå – svenska/svenska som andraspråk, matte, engelska och samhällskunskap
 • På gymnasienivå – svenska/svenska som andraspråk, matte, engelska, samhällskunskap, religion, historia, geografi, naturkunskap samt gymnasiearbete
 • Utöver detta ingår orienteringskurser som beskrivs ovan
 • Studietakten i den sammanhållna utbildningen är helt individuell. Det är även flexibelt gällande hur många ämnen du vill läsa samtidigt. Du kan läsa en kurs eller flera, helt beroende på ditt individuella behov. Kurserna har inget bestämt start- eller slutdatum. Du kan starta när som helst under en termin och har sedan möjlighet att läsa kursen tills den blir färdig, oavsett om det tar mer än en termin.

För vem inom Vi-projektet

Passar för dig som saknar flera grundskole- eller gymnasiebetyg och är 19–24 år gammal

Mer information och ansökan:

Varmt välkommen att kontakta projektledare Linda Viktorsson Ciabatti.
mail: Linda.viktorssonciabatti@kunskapsforbundet.se eller telefon: 072-145 19 85

Besök Kunskapsförbundet Väst här

Jobba med hund (Göteborgs folkhögskola)

Heltid, en termin, Göteborg

Kort om kursen:

Du kommer att få en solid grund i ämnet hund samt grundläggande kunskaper för att kunna arbeta som till exempel hunddagisföreståndare eller noseworkinstruktör.

Kursen är både praktisk och teoretisk och innehåller 80–100 timmars praktik. Praktik på kvällstid kan förekomma.

För vilka Vi-deltagare?

Unga vuxna i åldrarna 18-24 år som vill arbeta med hundar.

CSN:

Du kan söka studiemedel för att gå kursen.

Ansökan:

Se information på skolans sida för kursen (länk under kontakt).

Kontakt:

Kontaktperson: Maria Edelton, kursansvarig
Mejl: maria.edelton@vgregion.se

Länk till kurssida

Jobbspår (Regionservice)

Start 6 september, 13 veckor, heltid, sista ansökningsdag 8/8

Regionservice i samarbete med Dalslands folkhögskola erbjuder ett jobbspår med fokus på arbetsmarknadskunskap och arbetsplatsförlagd utbildning inom Västra Götalandsregionen.

I upplägget varvas fysiska träffar och studier på distans med praktik genom Regionservice. När du gått klart utbildningen utfärdar folkhögskolan tillsammans med Regionservice ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter som du tillgodogjort dig. Du får även referenser från den arbetsplats du varit på.

För vem

En praktik för dig i åldrarna 18-24 år som:

 • Är intresserad av service
 • Behöver arbetslivserfarenhet
 • Vill ha en praktik där du gör skillnad!

Vill du gå kursen?

Prata med din kontaktperson på  kommunen om du är intresserad av att söka kursen. 

Mer information:

angelica.vehmas@vgregion.se

Länk till kurssida

Vuxensteget (Billströmska folkhögskolan)

Helfart, flexibel kurslängd, Tyft (Tjörns kommun)

Du bor på folkhögskolans internat och får stöttning kring det som behöver fungera i ditt boende samt dina studier. Du kan läsa kurser i skolämnen på grundskole- och gymnasienivå.

För vem inom Vi-projektet?

Unga vuxna i åldrarna 18-24 år som vill ha lite extra stöd i steget att flytta hemifrån.

CSN

Du kan söka studiemedel för att gå kursen.

Ansökan

Se information på skolans sida för kursen (länk under kontakt).

Kontakt

Kurssida

Kontaktperson:

Kerstin Andersson kerstin.andersson@vgregion.se

Vuxenutbildning på gymnasienivå med ökad lärartäthet (Vuxenutbildningen i Borås Stad)

Kort om kursen

Vuxenutbildningen i Borås har speciella insatser i kurser i svenska och svenska som andraspråk. Vi vänder oss till dig som är 20-24 år och som inte har studerat på gymnasiet eller har avbrutit dina gymnasiestudier och saknar betyg i svenska. Genom bland annat ökad undervisningstid, ökad bemanning av lärare och speciallärare samt en fast mentorsperson vill vi ge dig så bra möjligheter att lyckas som möjligt. Insatserna sker på kurser som går på dagtid.

För vem

Unga vuxna i åldrarna 20-24 år som inte gått gymnasiet eller saknar flera gymnasiebetyg, däribland betyg i svenska eller svenska som andraspråk.

Kursstart

Se information för respektive kurs på hemsidan.

Kurslängd

20 veckor (svenska). 10 eller 20 veckor (svenska som andraspråk).

Studietakt

Minst 25 %. Du får en högre studietakt om du läser flera ämnen eller om du läser kursen på 10 veckor (endast svenska som andraspråk).

Kontaktperson:

Patrik Eriksson, samordnare.

Mail: patrik.eriksson@boras.se
Telefon: 0734-32 79 36

Mer info/hur ansöker man:

Du söker kurserna i vår vanliga ansökan. På följande sida finns information om hur man söker samt länk till ansökningssidan:

Länk till ansökningssida

Yrkesutbildning för nyanlända med TUT

Kunskapsförbundet Väst och Vuxenutbildningen i Borås Stad genomför varsin satsning på unga vuxna i åldrarna 20-24 år som har tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Kontaktperson Borås:

Patrik Eriksson, samordnare.

Mail: patrik.eriksson@boras.se
Telefon: 0734-32 79 36

Kontaktperson Kunskapsförbundet Väst:

Linda Viktorsson Ciabatti, projektledare

Mail: Linda.viktorssonciabatti@kunskapsforbundet.se 
Telefon: 072-145 19 85

Ett steg närmare (Dalslands folkhögskola)

Dalslands folkhögskola, tretton veckor, heltid

Kursen startade 2020

Kursen startade inom ramarna för Vi-projektet under år 2020. Undersökningar för att se om ytterligare en kursstart kan erbjudas pågår.

Kursupplägg

Dalslands folkhögskola erbjuder en tretton veckor lång kurs som förbereder dig på att ta steget mot arbetsmarknaden eller vidare studier. Passar deltagare inom Vi-projektet som är 18-24 år gamla. Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. 

Följande händer under kursen:

 • Du träffar lärare och annan personal som är med dig och stöttar dig genom utbildningen.
 • Du kommer att få fasta rutiner och en tydlig struktur och en grupptillhörighet.
 • Du kommer att ha en klar och tydlig plan ”steg för steg” för hur du ska ta dig vidare mot ett jobb eller studier.
 • Kursen innehåller träning i studieteknik, med inriktning på samhällskunskap, svenska, engelska och matematik.
 • Du kommer att få Jobb-koll, det innebär att du kommer att få med dig kunskap och ett eget material som ökar dina chanser när du söker jobb. 
 • Möjlighet till samtal med studie- och yrkesvägledare.

När du gått klart utbildningen utfärdar folkhögskolan ett intyg där det framgår vilka kunskaper och färdigheter som du tillgodogjort sig.

För vem i Vi-projektet

Passar dig som är 18-24 år, arbetssökande och saknar en gymnasieexamen/grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Du saknar även förankring på arbetsmarknaden.

Mer information

Annica Kihlstrand annika.plate.kihlstrand@vgregion.se

Undersköterskeutbildning (Fristads folkhögskola)

Kursstarten inom ramarna för Vi-projektet skedde under 2020.

Allmän kurs – vård och omsorg (Ljungskile folkhögskola)

Kursstarten som skedde inom ramarna för Vi-projektet har ägt rum.

 

Yrkeskurs Vård och Omsorg (Dalslands folkhögskola)

Kursstarten som var inom ramarna för Vi-projektet skedde under hösten 2020.

Senast uppdaterad: 2021-02-19 15:12