Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kompetensutveckling inom Vi-projektet

Ett av målen för Vi-projektet är att skapa goda förutsättningar för en långsiktig samverkan mellan de aktörer som kommer i kontakt med unga vuxna. För att uppnå detta pågår Den medskapande processen (MSP), en kompetensutvecklingsinsats, kontinuerligt under projektet.

Beskrivning och upplägg

Den medskapande processen (MSP) är en kompetensutvecklingsinsats som består av mellan 150-170 medarbetare från 19 kommuner, 5 folkhögskolor, 2 vuxenförbund och Regionservice. Alla bedriver sin verksamhet inom delregionerna Fyrbodal och Sjuhärad. MSP är fyra terminer lång och avslutas i maj 2022.

Kompetensutvecklingsinsatsen är en process där medarbetarna för arbetet framåt. Upplägget och innehållet kan komma att justeras efter de behov som uppstår. för närvarande bygger MSP på månatliga teman där olika föreläsare och metodutvecklare deltar. Alla medarbetare som ombegrips av MSP avvarar 3 timmar per åt en digital föreläsning.

Reflektionsgrupper med facilitatorer

Flera av MSP-deltagarna är även med i lokala reflektionsgrupper. Grupperna avsätter några timmar varje månad åt fri diskussion kring det aktuella temat.
 
Ambitionen har varit att varje delprojekt ska ha sin egen reflektionsgrupp. Processmakarna bakom MSP har dock även upptäckt fördelar med grupper där personer från olika organisationer ingår. Därför kommer det att finnas några reflektionsgrupper som istället har denna sammansättning.
 
Varje reflektionsgrupp har minst en facilitator. Dessa facilitatorer är inte ledare i gruppen. Deras roll är istället att underlätta (facilitate) samtalet, så att en medskapande dialog kan leva vidare i grupperna under tidens gång.

Kontakt

annika.plate.kihlstrand@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-05-25 15:30