Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Till sig som är personal inom Folkhögskoleförvaltningen.

Du kan leva som vanligt om du inte har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Det är mycket viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning eller kontakta din vårdcentral. Besök inte någon vårdinrättning utan kontakta alltid 1177 Vårdguiden eller din Vårdcentral först.

Blir du sjuk ska du sjukanmäla dig till din närmaste chef. Du får då sjuklön första 14 dagarna. Regeringen har föreslagit att karensavdraget ska slopas från och med den 11 mars och under viss tid framöver. Frågan ska behandlas i riksdagen men allt talar för att riksdagen kommer att fatta beslut om detta. Kravet på att lämna sjukintyg efter sju dagars sjukskrivning kommer att frångås under viss tid. Detta för att avlasta sjukvården.

Från och med dag 15 i sjukperioden kan Försäkringskassan utbetala sjukpenning. Får du sjukpenning från Försäkringskassan får du även sjuklönetillägg från arbetsgivaren med ett belopp som motsvarar 10 % av lönebortfallet. Detta tillägg betalas som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

Tänk på att stanna hemma ytterligare två dagar från det att du är symtomfri.

På VGR´s insidan finns uppdaterad information om Covid-19. Där finns även länkar till Folkhälsomyndigheten med information som är översatt till flera olika språk.

Insidan.vgregion.se

Senast uppdaterad: 2020-03-20 15:55