Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till deltagare angående Coronavirus (Covid-19)

Denna information riktar sig till dig som deltagare på någon av skolorna Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola och Vara folkhögskola.

Uppdaterad information 4 december 2020

Folkhögskolorna förlägger större del av undervisning på distans

Ordförande för Västra Götalands folkhögskolor har den 4 december beslutat att alla studerande som har möjlighet att bedriva studierna på distans ska göra det från och med den 7 december 2020 till och med den 6 januari 2021. OBS! Detta är nu förlängt till den 25 januari 2021.
 
Till detta beslut finns undantag och möjligheter att anpassa verksamhet utifrån de förutsättningar varje folkhögskola har. Undantag för individer och grupper beslutas av rektor. Information om hur varje folkhögskola hanterar deltagare, grupper och klasser ges av respektive folkhögskola.
 
Anders Ahlström

Förvaltningschef
Folkhögskoleförvaltningen

Nedan följer styrelsebeslutet för förändringarna.

Bakgrund

Den 3 december höll regeringen presskonferens om pandemins läge och rekommenderade gymnasieskolorna att förändra studiesituationen till distansstudier från och med måndag den 7 december. Rekommendationen sträcker sig till den 6 januari 2021. Folkhögskolorna omfattas inte av denna rekommendation utan ska ses som en arbetsplats där de som kan studera på distans ska göra så.

Beslut

  1. Ordförande för styrelsen för folkhögskolorna beslutar att alla studerande som har möjlighet att bedriva studierna på distans ska göra det från och med den 7 december 2020 till och med den 6 januari 2021. OBS! Detta är nu förlängt till den 25 januari 2021.
  2. Ordförande för styrelsen för folkhögskolorna beslutar att delegera beslut om att avgöra vilka grupper och individer som inte går över till distans till förvaltningschef.

Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer

Gymnasieskolor
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor övergår till fjärr- och distansundervisning från och med 7/12 2020 till och med 6/1 2021. Detta som en av flera åtgärder i höst för att minska smittspridningen i samhället.

Introduktionsprogram och gymnasiesärskolan omfattas inte

Den nya rekommendationen gäller inte gymnasieskolans introduktionsprogram eller gymnasiesärskolan. Rekommendationen om distansundervisning i gymnasieskolan gäller inte heller för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • genomförandet av nationella prov
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans.

Även elever som i övrigt är sårbara för distansundervisning är undantagna från rekommendationen.

Högre utbildning inklusive folkhögskolor
Det är angeläget att lärosäten och utbildningsanordnare följer de allmänna rekommendationer som gäller för att minska spridning av covid-19. Ett sätt att minska risken för smittspridning att utbildningsanordnaren håller distansundervisning när så är möjligt, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. Vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att följa de gällande allmänna råden är upp till huvudmannen att avgöra.

Utifrån studenternas ålder kan situationen på exempelvis lärosäten, yrkeshögskolor, folkhögskolor och inom olika former av vuxenutbildning betraktas motsvara en arbetsplats. För dessa utbildningsformer hänvisas till föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Rekommendationernas konsekvenser för folkhögskolorna

De deltagare som studerar på folkhögskola befinner sig till del i de grupper som undantas i distansstudierekommendationen från Folkhälsomyndigheten och regering. Därför är det lämpligt att anpassa omfattningen av distansstudierna efter de grupper och individer som finns i folkhögskolornas verksamhet. 

Distansstudieperioden berör därför inte:

  • Verksamhet som innehåller praktiska moment som inte kan skjutas upp.
  • Verksamhet som kan liknas vid introduktionsprogram och särskola.
  • Deltagare som är sårbara för distansundervisning.

Rektor fattar beslut om verksamhetsdelar och deltagare som inte omfattas av distansstudier.

Internatverksamhet

Under perioden 7 december 2020 till 6 januari 2021 övergår undervisningen, där så är möjligt, till distansundervisning på Västra Götalandsregionens folkhögskolor. OBS! Detta är nu förlängt till den 25 januari 2021.

Internaten håller öppet med samma planerade servicegrad under distansstudietiden. Deltagare med internatboende ges möjlighet från den 7 december till terminsslut att resa hem inför julledigheten. Skolorna vill ge deltagarna möjlighet att kunna resa hem i god tid före julledigheten så att de kan välja hemresedagar där trängsel på allmänna kommunikationer inte är alltför hög, och därmed slutföra studierna på distans i hemmet.

När man rest hem inför julledigheten är det inte möjligt att återkomma under höstterminen.

Ordförande i Styrelsen för folkhögskolorna

 

Senast uppdaterad: 2020-03-20 09:12