Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till deltagare angående Coronavirus (Covid-19)

Denna information riktar sig till dig som deltagare på någon av skolorna Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola och Vara folkhögskola.

Bakgrund

På grund av allvarlig coronavirus-smitta i samhället förändras arbetssätt för folkhögskolorna. Syftet med förändringar som rekommenderas är att förhindra ytterligare smittspridning.

Folkhögskoleförvaltningen agerar efter de riktlinjer som Regering, Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten ger.

Under tisdagen den 17 mars rekommenderade Sveriges statsminister alla vuxenutbildningar att förändra all vuxenutbildning till distansundervisning från och med den 18 mars. Folkhögskoleförvaltningen följer denna rekommendation.

Beslut

Uppdaterat 24 april 2020
Den 18 mars förändrades studierna på våra folkhögskolor till distansstudier. Det saknas idag underlag för att folkhälsomyndighetens rekommendationer eller regeringens rekommendationer om distansstudier skulle förändras inom kort. Därför förlängs distansstudieperioden resterande del av vårterminen 2020.

Alla skolavslutningar för våren 2020 ställs in. Rektor för respektive folkhögskola beslutar om avslutningar för mindre grupper.

Undrar du hur just dina studier ser ut tar du kontakt med din folkhögskola. Varje folkhögskola och kurs ansvarar för hur planeringen och uppföljning av undervisningen på distans kommer att gå till.

Folkhögskolor som har möjlighet att låna ut utrustning utarbetar former för utlåning av material. Hör av dig till skolan om och hur du kan låna utrustning. Det kan röra sig om dator, filmkamera eller annan utrustning för att genomföra dina studier.

Deltagarekonomi och studieresultat

Du som deltagare kommer att få behörighet, omdömen och studieintyg på samma sätt som om studierna bedrivits på plats om du fullföljt dina distansstudier.

Enligt information från CSN kommer du som deltagare att behålla dina studiemedel och studiestöd som tidigare beviljats om du fullföljer sina distansstudier.

Folkhögskolans lokaler och internat

Undervisningslokaler och gemensamma utrymmen på folkhögskolorna kommer att hållas stängda för dig som deltagare under distansstudieperioden. Har du glömt något finns alltid möjlighet att hämta det, hör av dig till skolan.

Köken på folkhögskolorna i Folkhögskoleförvaltningen stänger och serverar inte någon kost till deltagare under distansstudieperioden.

Du som deltagare rekommenderas att åka till annan boendeplats och lämna internatet. Om du flyttar till annan boendeplats utgår ingen internatavgift för distansstudieperioden.

Om du som deltagare inte har möjlighet att förändra sin boendesituation finns möjlighet att bo kvar på respektive skolas internat. Bor du kvar kommer du få avdrag för kost under distansstudieperioden.

Information från CSN

https://www.csn.se/om-csn/aktuellt/nyhetsflode/2020-03-17-med-anledning-av-coronaviruset.html

Mer information om Coronaviruset

Generell information om Coronaviruset på flera språk finns här:
General information about the Corona virus in several languages is available here:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7428495

https://www.informationsverige.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

Senast uppdaterad: 2020-04-24 11:34