Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till deltagare angående Coronavirus (Covid-19)

Denna information riktar sig till dig som deltagare på någon av skolorna Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Fristads folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola och Vara folkhögskola.

Uppdaterad information 4 mars 2021

Distansundervisning på folkhögskolor fram till 14 april

Bakgrund

Pandemin har under 2020 och nu också 2021 gjort att folkhögskolorna i Västra Götalandsregionen förändrat verksamheten för att minska smittspridning. Pandemin är fortsatt utmanande för Västra Götalandsregionen och för den vård som har till uppgift att vårda våra sjuka. De rekommendationer som kommer från folkhälsomyndighet, regering och smittskydd Västra Götaland vädjar om att arbeta för att minimera smittspridning.

Beslut

  1. Ordförande beslutar att alla studerande som har möjlighet att bedriva studierna på distans ska göra det fram till den 14 april 2021.
  2. Ordförande beslutar att delegera beslut om att avgöra vilka grupper och individer som inte går över till distans till förvaltningschef.

Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer

Högre utbildning inklusive folkhögskolor

Det är angeläget att lärosäten och utbildningsanordnare följer de allmänna rekommendationer som gäller för att minska spridning av covid-19. Ett sätt att minska risken för smittspridning att utbildningsanordnaren håller distansundervisning när så är möjligt, exempelvis för teoretiska moment, men återupptar undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment. Vad som i varje enskilt fall är ett lämpligt sätt att följa de gällande allmänna råden är upp till huvudmannen att avgöra.

Utifrån studenternas ålder kan situationen på exempelvis lärosäten, yrkeshögskolor, folkhögskolor och inom olika former av vuxenutbildning betraktas motsvara en arbetsplats. För dessa utbildningsformer hänvisas till föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.

Rekommendationernas konsekvenser för folkhögskolorna

De deltagare som studerar på folkhögskola befinner sig till del i de grupper som undantas i distansstudierekommendationen från Folkhälsomyndigheten och regering. Därför är det lämpligt att anpassa omfattningen av distansstudierna efter de grupper och individer som finns i folkhögskolornas verksamhet.

Distansstudieperioden kan därför anpassas för:

  • Verksamhet som innehåller praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • Verksamhet som kan liknas vid introduktionsprogram och särskola
  • Deltagare som är sårbara för distansundervisning

Rektor fattar beslut om verksamhetsdelar och deltagare som inte omfattas av distansstudier efter samråd med smittskydd Västra Götaland och förvaltningschef.

Senast uppdaterad: 2021-03-04 09:13