Svenska för tandvårdspersonal

Information in English

Intresseanmälan är stängd (Declaration of interest i closed) 

Utbildning i svenska för tandvårdspersonal

VGR Folkhögskolor och Koncernstab HR i Västra Götalandsregionen driver ett projekt som riktar sig till nyanländ tandvårdpersonal med utbildning från länder utanför EU. Syftet är att erbjuda undervisning i svenska språket för att förkorta deltagarnas process mot legitimation och arbete inom tandvården.

Kursinnehåll, omfattning och mål

Kursen består av lärarledd undervisning två gånger i veckan och ungefär två dagar i veckan är det självstudier. Kursens längd är 8 månader. Kursen lämpar sig för dig som kommit en liten bit på väg i att läras sig svenska språket. Kursen ges vid VGR Campus, Nya Varvet i Göteborg.

Kursstart 1 startade 26 september 2016. 
Kursstart 2 startar 10 maj 2017 till 31 december 2017. OBS! Ändrad startdatum. Välkommen att söka!

Målet är att nå språknivå C1.

Om behov finns så får deltagaren låna en dator under studietiden.

Urvalet

Urvalet av deltagare som prioriteras att delta i projektets kurser görs av Västra Götalandsregionen. Det som prioriteras i detta urval är:

 •  Att deltagaren är bosatt inom Västra Götalandsregionen 
 •  Att detagaren inte är en EU medborgare
 •  Att deltagaren är nyanländ från ett land utanför EU
 •  Att deltagaren har en avslutad tandvårdsutbildning. (Tandläkare, tandsköterska eller tandhygienist.)
 •  En arbetsmarknadspolitisk bedömning görs utifrån dennes situation.
 •  Urval ur ett jämställdhetsperspektiv
 •  Personlig lämplighet

Kursstart och Ansökan

Vill du ansöka till kursen ska du skicka in en intresseanmälan till oss. Vi gör sedan en bedömning utefter våra kriterier för urvalet av ansökningar. Fyll i formuläret för att göra din intresseanmälan. 

Resor till kursen

Du som är asylsökande kan ansöka om reseersättning från Migrationsverket. Du som är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan ansöka om reseersättning hos din handläggare. För att kunna ansöka om reseersättning ska du visa upp ditt skriftliga antagningsbevis som du får om du blir antagen till utbildningen.

 

Course in Swedish language for dental professionals.

Region Västra Götaland arranges a course for newly arrived dental professionals from a country outside of the EU. The purpose is to facilitate the participant’s process towards a job within the Swedish dental care. 

Course extent, content and aim

The course extent is teacher-led instruction two days a week and about two days of self-learning. The training focuses on professional Swedish and also offers a basic introduction to Swedish dental care. The course will be held with 12 participants. The course is suitable for you who have come a little bit in learning Swedish language. The course is 8 months and will be located at VGR Campus, Nya Varvet, Göteborg. 

Cours 1 started 26 September 2016. 
Cours 2 starts 3 May 2017 till 31 December 2017. 

The aim is to head towards language level C1. 

If required, the participant will borrow a computer during the study time.

Application and admission process

The selection of participants is made by Region Västra Götaland. We prioritize the following selection criteria:

 •  The applicant must reside in Region Västra Götaland 
 •  The applicant is not an EU citizen
 •  The applicant is newly arrived from a country outside of the EU
 •  The applicant has a dental degree (dentist, dental nurse or dental hygienist)
 •  A labour market assessment is performed
 •  Selection is made from a gender-based perspective
 •  Personal ability and suitability

Application and course start

If you want to apply to "Swedish för dental professionals", you are welcome to apply on the link. We will select applicants on the basis of the criteria mentioned above. 

Travel expenses

If you are an asylum seeker, you can apply for a grant for travel expenses from Migrationsverket. If you are registered at Arbetsförmedlingen, you can apply for a grant for travel expenses from Arbetsförmedlingen. In order to apply for a grant, you shall bring your letter of acceptance to your accommodation site or to your personal administrator at Arbetsförmedlingen.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:49