PLUS Intro

Information på svenska

OBS! I dagsläget är ingen ny kurs inplanerad.
NOTE! Currently no new course is planned.

Course in Swedish language with introduction the health care system for newly arrived doctors and nurses

Region Västra Götaland and the Public Employment Service (Arbetsförmedlingen) arrange courses for new arrivals with a degree in medicine or nursing from a country outside of the EU. Learning the language is crucial for health care personnel and we can now offer Swedish language education at an early stage. The purpose is to shorten and facilitate the participants’ process of applying for a Swedish licence in order to get an employment within the health care sector. 

Application and admission process

The selection of participants is made by Region Västra Götaland and Arbetsförmedlingen. We prioritize the following selection criteria:

 •  The applicant must reside in Region Västra Götaland 
 •  The applicant is not an EU citizen 
 •  The applicant is newly arrived from a country outside of the EU. (You do not need asylum status to apply for course start 5)
 •  The applicant is either a medical doctor or a nurse with a university degree
 •  A labour market assessment is performed
 •  Selection is made from a gender-based perspective
 •  Personal ability and suitability

Course extent, content and aim

The course extent is teacher-led instruction two days a week and about two days of self-learning. The course is maximum one year. The course will be held at two different language levels, one at beginner’s level and one at lower intermediate level depending on the applicants’ language skills.

The aim is to head towards language level C1 and to prepare the participant for the next step in the evaluation process for Swedish licence. There will be continuous follow-ups during the course to evaluate the participant’s progression.

The course consists of several stages of language tuition:

 • Basic course in Swedish language
 • Swedish as a second language with an orientation towards healthcare 
 • Medical Swedish

The course also consists of supplementary activities:

 • Introduction to the Swedish health care system (seminars)
 • Matching towards the labour market

If required, the participant will borrow a computer during the study time.

Application and course start

There will be five course starts during 2016 and 2017. 

Course 1 starts 8 februari 2016. 
Course 2
 starts 7 juni 2016. 
Course 3 starts 19 september 2016. 
Course 4 starts 9 januari 2017. 
Course 5 starts 18 september 2017. Deadline for application 14 August 2017. 

If you want to apply to PLUS Intro, you are welcome to apply. The admission process starts now we will select applicants on the basis of the criteria mentioned above. 

Travel expenses

If you are an asylum seeker, you can apply for a grant for travel expenses from Migrationsverket. If you are registered at Arbetsförmedlingen, you can apply for a grant for travel expenses from Arbetsförmedlingen. In order to apply for a grant, you shall bring your letter of acceptance to your accommodation site or to your personal administrator at Arbetsförmedlingen.

PLUS Intro- Utbildning i yrkessvenska med sjukvårdsintroduktion för nyanlända läkare och sjuksköterskor

VGR Folkhögskolor, Koncernstab HR i Västra Götalandsregionen samt Arbetsförmedlingen driver ett tvåårigt arbetsmarknadspolitiskt projekt som riktar sig till nyanlända läkare och sjuksköterskor med utbildning från länder utanför EU. Syftet är att erbjuda undervisning i svenska språket med sjukvårdsinriktning i ett så tidigt skede som möjligt för att förkorta deltagarnas process mot svensk legitimation.

Urvalet

Urvalet av deltagare som prioriteras att delta i projektets kurser görs av Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen. Det som prioriteras i detta urval är:

 •  Att deltagaren är bosatt inom Västra Götalandsregionen 
 •  Att deltagaren inte är en EU medborgare
 •  Att deltagaren är nyanländ från ett land utanför EU (Du behöver inte ha asylstatus för att söka kurstart 5)
 •  Att deltagaren är Läkare eller Sjuksköterska
 •  En arbetsmarknadspolitisk bedömning görs utifrån dennes situation
 •  Urval ur ett jämställdhetsperspektiv
 •  Personlig lämplighet

Kursinnehåll, omfattning och mål

Kursen är ledarledd med undervisning två gånger i veckan och ungefär två dagar i veckan är det studier på egen hand. Kursens längd är maximalt ett år. Kursen hålls på två olika kunskapsnivåer, en på nybörjarnivå och en på en lägre medelnivå beroende på den ansökandes språkkunskaper.

Målet är att nå språknivå C1 och att förbereda deltagaren för nästa steg i processen för svensk yrkeslegitimation. Det kommer vara kontinuerliga uppföljningar under kursens gång för att utvärdera deltagarens utveckling.

 Kursen innefattar ett antal moment som deltagaren skall genomgå: 

 • Grundutbildning i svenska (SvA Basic)
 • Svenska som Andraspråk (SvA) med inriktning mot hälso-/och sjukvård
 • Sjukvårdssvenska

Kursdeltagaren skall dessutom få dessa former av stöd som ingår i kursen:

 • Sjukvårdsintroduktion (föreläsningar och workshops)
 • Matchning mot arbetsmarknaden

Kursen innebär studietid på totalt 40 timmar i veckan med fysiska träffar 2 dagar i veckan, 3 timmar/dag. I varje grupp finns det max 15 deltagare. Utöver de delmoment och aktiviteter som ingår i kursen förväntas deltagaren studera svenska på egen hand i form av självstudier.

Om behov finns så får deltagaren låna en dator under studietiden.

Kursstart och Ansökan

Tre kursstarter är planerade under 2016 och två kursstarter 2017. 

Kursstart 1 är 8 februari 2016. 
Kursstart 2
 är 7 juni 2016. 
Kursstart 3 är 19 september 2016. 
Kursstart 4 är 9 januari 2017. 
Kursstart 5 är 18 september 2017. Sista anmälningsdag är 14 augusti 2017 

Vill du ansöka till kursen ska du skicka in en intresseanmälan till oss. Vi gör sedan en bedömning utefter våra kriterier för urvalet av ansökningar för att se om du är behörig. Fyll i formuläret för att göra din intresseanmälan. 

Resor till kursen

Du som är asylsökande kan ansöka om reseersättning från Migrationsverket. Du som är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan ansöka om reseersättning hos din handläggare. För att kunna ansöka om reseersättning ska du visa upp ditt skriftliga antagningsbevis som du får om du blir antagen till utbildningen.


Senast uppdaterad: 2017-12-18 15:04