Kontakt

För kontakt med respektive skola så kolla under våra skolor.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växel: 010-167 67 10

Folkhögskolekansliet

Anders Ahlström
Förvaltningschef
076-775 48 40
anders.ahlstrom@vgregion.se 

Susanne Sandhede
Administrativ Koordinator
070-085 29 63
susanne.sandhede@vgregion.se 

Gunilla Flink
HR-chef
gunilla.flink@vgregion.se

Ingalill Westerlund
Ekonom
072-527 32 22
ingalill.westerlund@vgregion.se

Tobias T Johansson
Samordnare, Verksamhet & IS/IT
076-145 02 89
tobias.t.johansson@vgregion.se

Projekt ViA

Lena Iselow
Projektledare
070-372 14 10
lena.iselow@vgregion.se 

Jonny Lindblom
Samordnare
070-082 55 36
jonny.lindblom@vgregion.se

Jan-Olov Johansson
Samordnare
070-082 55 37
jan.olov.johansson@vgregion.se 

Språkteamet

Sören Vad
Ledning av språkteamet
072-871 87 89
soren.vad@vgregion.se

Besök

Besöksadress

Östergatan 1
462 80 Vänersborg

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Folkhögskoleförvaltningen
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Kontaktformulär

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:39